Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk. Introduksjon til stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

STA500

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal man:
  • Kunne bruke ulike sannsynlighetsfordelinger
  • Ha grunnleggende kunnskap om ekstremverdistatistikk
  • Kjenne til sannsynlighetsmaksimering og ha grunnleggende kunnskaper om estimering og konfidensintervaller
  • Ha grunnleggende kunnskaper om Bayesiansk statistikk
  • Kjenne til vanlige modeller for stokastiske prosesser
  • Kunne gjøre enkle beregninger for Poisson- og Markovprosesser, inkludert enkle kømodeller

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Minst 8 av 12 øvinger må være innlevert og godkjent for å gå opp til eksamen. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jörn Schulz

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvinger per uke, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (MOT100_1) 7
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (MOT110_1) 4
Matematisk statistikk (MOT150_1) 4
Matematisk statistikk for petroleum (MOT320_1) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk 2 (MET270_1) 10
Stokastisk modellering (TE6517_1) 4
Stokastisk modellering (TE6517_A) 4

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master Offshore Field Development Technology - master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleum Geosciences Engineering - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Risk Analysis - master i teknologi Risk Management - Master's Degree Programme (master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto