Emnerapport

En kort oppsummerende rapport etter fullført emne.

Publisert Sist oppdatert
Fremdriftsrapport

Emneansvarlig skal skrive en kort oppsummerende rapport etter at emnet er gjennomført og ferdigstille rapporten etter semesterevaluering. Emnerapporten skal uttrykke den emneansvarlige sine egenvurderinger om hva som fungerer godt og hva som bør endres i emnet, basert på kvantitative resultatdata, dialog med studenter, samt dialoger med lærere som har deltatt i undervisningen. Minimum hvert tredje år skal en standardisert studentevaluering inngå i vurderingsgrunnlaget

Emnerapport:

AnsvarEmneansvarlig i alle ordinære emner og emner i EVU-porteføljen
DeltakereEmneansvarlig, faglærere på emnet, studenttillitsvalgte
TidspunktEtter gjennomføring av emnet
FrekvensHver gang emnet undervises
FormålKontinuerlig forbedring
FormKort oppsummerende rapport fra gjennomføringen av emnet med beskrivelse av status og tiltak
DatagrunnlagReferat fra dialog med studenter,Resultater fra studentevaluering når gjennomført,Utvalgte resultatdata,Dialog mellom emneansvarlig og faglærere, emneansvarlig og studenttillitsvalgt
DokumentasjonEmnerapport fra emneansvarlig
Emnerapportene publiseres på Canvas. Emnerapportene legges til grunn for semesterevaluering og programevaluering etter fullført studieår og for diskusjon med studentene.