Fakultetets årlige behandling og rapportering om studieporteføljen

Fakultetets studieporteføljerapport skal inneholde en overordnet vurdering av studieporteføljen og hvordan den er forankret i strategi og handlingsplaner. Vurderingene skal ta utgangspunkt i styrets føringer og bestilling, bygge på aggregerte resultat- og kvalitetsdata på studieprogram- og studieporteføljenivå og angi status og forbedringsområder i studieprogrammer og studieportefølje.

Publisert Sist oppdatert
illustrajsonbilde av to kvinner som behandler dokumenter

Behandlingen og rapporteringen av fakultetets studieportefølje skal være en årlig systematisk gjennomgang av alle studier som inngår i fakultetets studieportefølje (halvårsstudier, årsstudier, bachelor, master, ph.d. og videreutdanninger).

Fakultetets årlige behandling og rapportering om studieporteføljen

AnsvarDekan
DeltakereInstitutt- og fakultetsledelse, fakultetsstyret
TidspunktFrist oversendelse til utdanningsavdelingen 7. august
FrekvensÅrlig
FormålVurdering av fakultetets studieportefølje, endringer og dimensjonering av programmene
DatagrunnlagFakultetets programrapporter,Resultater fra gjennomførte studentevalueringer aggregert til porteføljenivå,Utvalgte resultatdata
FormDialog i fakultetsstyret om status og videre utvikling av fakultetets portefølje, etableringer, nedlegginger og dimensjonering
DokumentasjonFakultetets porteføljerapport,Vedtak i fakultetsstyret
Fakultetets porteføljerapport danner hovedgrunnlaget for den årlige saken til styret om status og utvikling i studieporteføljen og kvalitetsarbeidet.