Foretrekker campusundervisning og undervisning i opptak

Hva har fungert og hva har ikke fungert i omleggingen til digital undervisning og eksamen ved UiS? Respons fra 1686 studenter om vårens digitale undervisning gir gode forbedringspunkter for høstens digitale undervisning.

Published Sist oppdatert
Illustrasjonsfoto digital undervisning

Første gang publisert mai 2020.

– Vi ble kastet inn i en ekstraordinær situasjon nå i mars. Covid-19 medførte plutselige forandringer i studiehverdagen for oss alle. Studier som ikke er designet som nettstudier måtte bli digitale. Dette er en vurdering fra studentene av hvor godt vi har klart å gjøre campusundervisningen digital og enda mer vesentlig hvordan denne omleggingen har fungert for deres læring, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS.

I den ferske undersøkelsen har UiS undersøkt hvordan studenter opplever møtet med de aktuelle utfordringene og konsekvensene knyttet til digital undervisning. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Agder.

– Vi vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å lære om hvordan studentene opplever ulike undervisningsformerog til å forbedre vår digitale undervisning, sier Eggen. Hun legger til at hun er imponert over omstillingsevnen til både studenter og ansatte, og roser håndteringen av den digitale omstillingen ved UiS. Men hun legger til at undersøkelsen også viser at vi har litt å strekke oss etter.

I kartleggingen ble studentene spurt om hvilken tilgang de har hatt på informasjon, IT-hjelp og ressurser under Covid-19-krisen, og i hvilken grad de ble informert om endringer. Studentene fikk også spørsmål om hvilke typer digital undervisning de har deltatt i og hvordan de opplever kvalitet, læringsutbytte og relevans i undervisningen.

Foretrekker campusundervisning

Undersøkelsen viser at studentene foretrekker fysisk undervisning på campus, dernest asynkron fremfor synkron undervisning. Det vil si at studentene heller vil ha undervisning i opptak (asynkron digital undervisning) som kan kombineres med gruppearbeid og som de kan se gjentatte ganger - enn direkte strømming av undervisning (synkron digital undervisning).

– Studentene våre setter pris på campus, sier Elaine Munthe, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU). Hun har vært faglig kontaktperson for undersøkelsen ved UiS. 

– Studentene ønsker å være fysisk til stede på undervisning sammen med medstudenter. Men når det kommer til digital undervisning, foretrekker de å se undervisning i opptak framfor å være med på undervisning i sanntid. Det å få se på undervisning i opptak, når det passer i deres plan, blir best vurdert av studentene. Da gir digital undervisning større fleksibilitet for studentene til å kombinere studier med yrkes- og privatliv.

Munthe legger til at nedstengningen av universitetet førte til en «krisepedagogikk»:

– Alle campus-studier måtte plutselig bli digitale uten at de var planlagt som det i det hele tatt. Gode digitale studier forutsetter god planlegging og et godt forarbeid. Når det som var planlagt som campus-studier blir digitale over natten, kan det bli et krasj mellom to formater. Studentene hadde heller ikke meldt seg på et hel-digitalt studium. Så studenter, som i utgangspunktet ville være på campus, ble også kastet ut i det digitale. Omlegging fra campusbasert undervisning til digital undervisning har vært en stor overgang for både ansatte og studenter.

Fornøyd med informasjon

Videre svarer studentene at de i stor grad at de er fornøyd med informasjonen de har fått og at de har økt sin kompetanse på digital læring.

– Informasjon til studentene om deres nye studietilværelse, om endringer i praksisperioder og endringer i eksamen har fungert bra. Studentene rapporterer fornøydhet med dette, men er litt mindre fornøyd med informasjon om tjenester fra biblioteket og IT- hjelp og ressurser, sier Eggen.

De fleste studentene har ikke hatt noen form for digitale problemer. Problemer med internett-forbindelser og bekymring over at teknisk utstyr ikke fungerer i avgjørende øyeblikk har gitt størst uro.

Mange studenter har også opplevd at deres digitale kompetanse har økt i denne tiden.

Tekst: siri.j.pedersen@uis.no