Mars Institute Student Chapter-MISC

Mars Institute Student Chapter er en studentorganisasjon ved Universitet av Stavanger, underlagt Mars Institute Norge og Mars Institute Headquartered at NASA Ames Research Center i San Francisco.

Publisert Sist oppdatert
MISC_2

Mars Institute Student Chapter er en studentorganisasjon ved Universitet av Stavanger, underlagt Mars Institute Norge og Mars Institute Headquartered at NASA Ames Research Center i San Francisco. Her vil studentene ta del i og forske på aktuelle tekniske problemstilling knyttet til forskning og utforskning av Mars.

Jamila Mendoza CEO sier, «Vi har sterkt fokus på samarbeid med alle for å skape nye løsninger som har en tydelig bærekraftig ESG profil og grønne inititativer som kan bidra til bedriftene i Regionen og vårt  samfunnsvar med det norske folk og miljø».

HVA VI GJØR

Vårt formål er å fremme forskning, utforskning og allmenn forståelse av Mars.

Vi birdrar til å øke interessen for realfag hos skoleelever og studenter. Dette gjøres ved å koble studenter og akademia til forskningsinstitusjonen Mars Institute og til våre samarbeidspartnere i teknologibransjen.

Rouver-Utvikle og implementere konsepter, teknologisk strategier til å utforske Mars og milepæler som bl.a. utforske Phobos eller Deimos o.l., ved bruk av robotsystemer og mennesker.

Offentlige aktiviteter: Informere om resultater, progresjon, fordeler til menneskeheten ved forståelse av Mars, samt fremme allmenn forståelse gjennom offentlige aktiviteter.

Studenter kan skrive Bachelor eller Masteroppgaven hos oss.

Du er kanskje også interessert i