MEL – Linjeforening for master i endringsledelse

MEL er en linjeforening for ALLE studenter tilknyttet masteren i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS). MEL har som mål å fremme studiet både sosialt og faglig, samtidig som vi fungerer som et talerør overfor UiS.

Publisert Sist oppdatert

Om Mel

Siden etableringen i september 2012 har MEL vært en sentral partner for studentene i utviklingen av masterprogrammet. Linjeforeningen ble grunnlagt med et ønske om å skape et trivelig og inkluderende miljø blant studentene, samt å legge til rette for kontakt og samarbeid med bedrifter. MEL samarbeider tett med forelesere og fakultet for å sikre den beste kvaliteten og maksimere mulighetene til masterstudiet.

Visjonen til MEL er enkel: "Å skape en arena for sosialt samhold og faglig utvikling for studentene på endringsledelse".

Arrangementer og aktiviteter

Linjeforeningen arrangerer en rekke arrangementer, inkludert fagkvelder, fester, fadderaktiviteter og sosiale sammenkomster.

Til fadderuken har styret ansvaret for valg av fadderleder(e) og faddere.

Hvert år legger foreningen opp til ulike aktiviteter:

  • Fagkveld med relevante bedrifter.
  • Fadderaktiviteter (f.eks. vors, grilling, volleyball, pubrun, konserter, bytur)
  • Arrangementer (f.eks. Back-to-School party, vinter/påske-games, nyttårsbord, quizkveld, mini-golf, sommeravslutning, Husfesten)
  • Master avslutningsfest

Alle aktive studenter innen endringsledelse ved Universitetet i Stavanger er automatisk medlemmer i linjeforeningen.

Vi oppfordrer alle til å følge oss på våre sosiale mediekanaler for å holde seg oppdatert eller ta kontakt!