Erasmus+-stipend for utveksling i Europa

Gode stipendordninger gjør det attraktivt å velge Erasmus+ som mobilitetsprogram for utveksling i 1-2 semestre.

Published Endret
rosa sparegris

Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested UiS har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmusstipend. Tildelingen skjer automatisk, men forutsetter at studentene har levert nødvendig dokumentasjon inne fastsatte frister. Internasjonal seksjon sender aktuelle studenter nødvendig informasjon.

 • € 460 per måned til Danmark, Sverige, Finland, Island, Irland, Liechtenstein og Luxembourg. 
 • € 410 per måned til andre programland. 

Studenter som skal på praksisopphold får i tillegg € 150 ekstra per måned.  

Følgende studenter kan få innvilget et tilleggsstipend på € 250 ekstra per måned:

 • Studenter med barn under 18 år, uavhengig av om barnet er med på oppholdet. 
 • Studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som påvirker studiesituasjonen
 • Studenter med flyktningstatus

Du må hake av for at du ønsker "top-up for students with fewer opportunities" i stipendavtalen for å få tildelt tilleggsstipendet. Du vil deretter bli bedt om å dokumentere at du oppfyller et av de tre kravene, for eksempel ved å fremlegge legeattest. Kontakt Erasmus+ koordinator i Utvekslingveilederen for mer informasjon.

Merk at UiS-studenter til og med våren 2024 vil motta de ovennevnte stipendsatsene fra 2022-prosjektet og at kursen er fastsatt på 1 EUR = 9.8 NOK.

Erasmusstipendet er skattefritt og kommer i tillegg til eventuelt lån og stipend fra Lånekassen.

Se Erasmus+ internasjonal dimensjon for stipendsatser for Erasmusmobilitet utenfor EU.

Fylles ut før oppholdet. Må signeres av student, UiS og vertsinstitusjonen.

Fylles ut og signeres av student og UiS før oppholdet.

Fylles ut elektronisk etter oppholdet.

Fylles ut mot slutten av oppholdet. Signeres av vertsinstitusjonen.

Hovedstipend

Dokumentasjonskrav før utbetaling av hovedstipend:

 1. Fullført læringsavtale signert av alle tre parter
 2. Signert stipendavtale
 • Studenter som skal dra på utveksling høstsemesteret: 30. august
 • Studenter som skal dra på utveksling vårsemesteret: 30. januar

Eventuelt reststipend

Dokumentasjonskrav før utbetaling av et eventuelt reststipend:

 1. Bekreftelse på oppholdets lengde
 2. Sluttrapport
 3. Last ned Declaration of Honour for grønne reiser (PDF)*
 • Studenter som har vært på utveksling i høstsemesteret: 30. januar
 • Studenter som har vært på utveksling i vårsemesteret: 30. august

*Grønne reiser
Kun aktuelt dersom du har huket av for "grønne reiser" i stipendavtalen. Vennligst last opp dokumentet i Utvekslingsveilederen eller send det per e-post.

Hovedstipend

Stipendbeløpet beregnes med utgangspunkt i datoene oppgitt i stipendavtalen. Du vil få utbetalt rundt 80% av det totale stipendet ved semesterstart.

Dersom du har levert alle dokumentene innen fristen, vil du få utbetalt hovedstipendet på følgende datoer:

 • Studenter som skal på utveksling i høstsemesteret: 30. september.
 • Studenter som skal på utveksling i vårsemesteret: 28. februar.

Eventuelt reststipend

Det endelige Erasmusstipendet beregnes ut fra antall dager du faktisk har vært på ditt Erasmus+-opphold og et eventuelt reststipend bestemmes ut fra datoene som bekreftes av din vertsinstitusjon. Etter at utvekslingsoppholdet ditt er ferdig må du levere en bekreftelse på oppholdets lengde (Confirmation of Erasmus+ Exchange period) og levere inn sluttrapport.

 • Studenter som har vært på utveksling høstsemesteret: 28. februar
 • Studenter som har vært på utveksling vårsemesteret: 30. september

Merk! Studenter som ikke leverer inn dokumentasjon innen gitte frister vil ikke få utbetalt eventuelt gjenværende reststipend, og risikerer å måtte tilbakebetale hele eller deler av hovedstipendet.

Minimumslengde for opphold:

Minimumslengden per studieopphold er to måneder (60 dager). Det samme gjelder for praksisopphold.

Avbrudd etter at minimumslengden på et opphold er oppnådd:

Dersom en student avbryter utvekslingsoppholdet sitt før den planlagte sluttdatoen, men etter at studieoppholdet har vart i to måneder, så vil studenten beholde stipendet for den perioden vedkommende var på utveksling. Studenten må levere Confirmation of Erasmus+ Exchange Period som bekrefter at oppholdet har vart i minimum 60 dager.

Avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd:

Dersom en student avbryter utvekslingsoppholdet før minimumsvarigheten på oppholdet er oppnådd og ikke har gyldig grunn (force majeure) er studenten pliktet til å betale tilbake stipendet i sin helhet. Dersom studenten har blitt syk eller må avbryte oppholdet av andre grunner, kan man søke Erasmus+ koordinator om fritak for å betale hele eller deler av stipendet. Legeattest må legges ved en slik søknad. Ta kontakt i Utvekslingsveilederen.