Studentpresten ved UiS

Sigbjørn Rydland Jårvik er studentprest. Se informasjon under, og ta gjerne kontakt!

Publisert Sist oppdatert
Kontakt
Telefon

51 83 15 19

Mobil

997 93 588

Sigbjørn Rydland Jårvik, studentprest

Trenger du å lufte tankene dine?

Av og til, når en har for mye å bære på, kan det være godt å ha noen å snakke med. Det kan være av mange grunner. Problemer, spørsmålsstillinger eller veivalg som du står overfor.

Det kan være opplevelser som er vanskelige eller at du er lei deg og sliten, men vet ikke helt hvordan du skal gripe tak i det.

Kanskje du sliter med kjærlighetssorg, eller sørger over noe annet som er blitt borte i livet ditt. Det kan være at du undrer deg over livet og fremtida, og trenger hjelp til å sortere egne tanker og se hva du er god på.

Eller det kan være godt å sette seg ned og bli sett av et menneske som setter av tid til akkurat deg!

Livet er sammensatt, studentlivet også. Ikke alle dager er like enkle. Vanskelige valg, kompliserte tanker eller vonde følelser kan av og til være godt å dele med noen. Kanskje du bare trenger et medmenneske å tenke høyt sammen med? Kanskje du vil samtale om Gud, om tro eller tvil, eller ønsker noen som kan be for deg?

Studentpresten er her for deg. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke om livet ditt, enten det går bra eller om du sliter med noe. Studentpresten har taushetsplikt.

Kriseberedskap

Studentprest er også en del av kriseberedskapen ved UiS og spesielt involvert i det psykososiale støttearbeidet ved dødsfall, ulykker eller kriser.

Stillerom

Noen ganger trenger vi et rom som er annerledes. Et tilfluktssted fra en til tider hektisk hverdag. Et fristed fra krav og forventninger. Et sted å samle tankene dine. Et rom for stillhet, hvile, bønn, meditasjon og ettertanke. Stillerom er et slikt rom.

stillerom
Stillerommet er alltid åpent, og åpent for alle.

Du finner det i 2. etasje i Arne Rettedals hus, V-212. Rommet er alltid åpent, og åpent for alle. Det er også et stille rom i Kjølv Egelands hus, rom C-120.

Ved det mangfoldige miljøet ved UiS finnes også andre trosretninger. Stille Rom i Arne Rettedals hus er et stille rom for alle. Det er også et stille rom i Kjølv Egelands hus, rom C-120.

Andre religioner

Studentpresten er ansatt av Den norske kirke, men det betyr ikke at han bare er tilgjengelig for medlemmer av denne. Alle kan ta kontakt – enten du tror eller ikke. Eller om du ikke helt vet hva du tror.

Alle kan ta kontakt med studentpresten.

Tilhører du et annet trossamfunn eller en annen religion, kan studentpresten også være behjelpelig med å finne kontaktpersoner der du har tilknytning.

Kristent studentmiljø

Det kristne studentmiljøet i Stavanger er stort og variert.

Stavanger domkirke

Studentpresten har dialog med ledere fra menighetene og organisasjonene som har studenter som målgruppe og kan være behjelpelig med å finne kontakt med en gruppe som passer for deg.

Du er kanskje også interessert i

Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, und...

Vi trenger alle noen

Mange studenter opplever ensomhet eller har andre problemer. Hvor kan du oppsøke hjelp? Hvor kan du treffe nye venner?

Helsetilbod for studentar

Helsetilbodet til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) består bland anna av samtaleterapeuter, psykologer og ein helses...

Eitt av Noregs beste treningssenter

Etter lange dagar på lesesal og i grupperom, er det godt å få pulsen skikkeleg opp. Eller kanskje du helst vil trene før...

Si ifra

Universitetet ønsker din tilbakemelding! Vi vil at du sier ifra om alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold som ...