Utvikling, akkreditering og etablering av nye gradsprogrammer

Retningslinjene omfatter etablering av alle nye årsstudier og gradsprogrammer, inkludert erfaringsbaserte masterprogrammer som tilbys som oppdrags- eller egenbetalingsstudier.

Published Sist oppdatert

PROSESSEN FRAM TIL ETABLERING OMFATTER FØLGENDE PROSESSER:

a) Utredningstillatelse for nye årsstudier og gradsprogrammer

AnsvarRektor
DeltakereFakultetsstyre, dekan, instituttråd og instituttleder.
FormålBeslutning om utredning og utvikling av nytt gradsprogram basert på vurderinger om blant annet samfunnsbehov, strategi og handlingsplaner, kompetanse- og ressursvurderinger
DokumentasjonSøknadsdokument fra institutt/avdeling, referat fra fakultetsstyret og dekanvedtak.

b) Behandling i fakultet

AnsvarDekan
DeltakereFakultetsstyret, dekan, instituttråd og instituttleder.
TidspunktFrist for oversendelse til utdanningsutvalget og styret 7. august.
FormålEndelig beslutning om studieprogram skal søkes akkreditert og etablert.Endelig ferdigstilling av søknad
DokumentasjonReferat fra fakultetsstyret,Oversendelse av søknad og studieplan fra dekan

c) Etablering i styret og akkreditering i utdanningsutvalget

AnsvarStyret og utdanningsutvalget
DeltakereRektor og utdanningsdirektør
TidspunktBehandling i styret innen novemberBehandling i utdanningsutvalget innen oktober
FormålAkkreditering og etablering av nytt studieprogram
DokumentasjonVedtak fra styrets og utdanningsutvalgets behandling sendes ut og publiseres på uis.no