Linjeforeininger og studentorganisasjoner

Ved Universitetet i Stavanger er det mange moglegheiter for deg som vil vere engasjert!

Publisert Sist oppdatert
Fire personer under hver sin fargerike paraply.
Arbeidsutvalget i StOr 2023-2024.

Å vere med i ein studentorganisasjon og/eller linjeforeining er ei verdifull investering. Engasjementet viser at du har ekstra interesse for fagfeltet, at du tar ansvar og initiativ, samt evne til samarbeid med andre. Dessutan - det er veldig sosialt gjevande å vere aktiv i ein studentorganisasjon og linjeforeining.

StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i Studentorganisasjonen StOr. StOr er ein partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentane ved Universitetet i Stavanger.

StOr representerer studentane ved UiS, saman med Arbeidsutvalet. Leiar og arbeidsutval sit for eitt år om gangen, og blir valde av det øverste demokratiske studentorganet på UiS, Studentparlamentet. StOr har òg ein paraplyfunksjon over linjeforeininger- og studentorganisasjonar. StOr arbeider kontinuerleg for å betre UiS-studentane sin studiekvardag. Les meir om StOr.

ION Racing
ION Racing er UIS sin raskaste studentorganisasjon. ION Racing utviklar kvart år ein høgteknologisk racerbil som skal delta i den største ingeniørkonkurransen i verda for studentar.

Studentorganisasjonar

Studentorganisasjonane våre jobbar og samlast på tvers av studieretningar. Her kan fellesinteresser innan politikk, livssyn eller humanitær bistand vere engasjementet. Eller interessen for kaffi eller song. Eller dialekt, fotball eller undervasssteknologi. Spennet er med andre ord stort. Fellesnemnaren er aktive studentar med mykje energi! 

ØSF, Økonomistudentenes forening, har semesterets første styremøte utendørs.
ØSF, Økonomistudentenes forening, har semesteret sitt første styremøte utandørs.

Linjeforeiningar

BIF, AKSEL, SAMSIK, JUFO, MEL, SFF, LED og MASTØK. HÆ? Etter nokre veker på UiS er du mest sannsynlig kjend med forkortingane – som jo er namna til nokre av dei mange linjeforeiningane på Universitetet i Stavanger. Men kva er eigentleg ei linjeforeining?

Ei linjeforeining er ein studentorganisasjon knytt spesifikt til studiet. På UiS har vi mange linjeforeiningar knytt til fleire studieretningar. Verdien av å engasjere seg i ei linjeforeining er stor og definitivt verdt å vurdere. Studentar som har vore med i ei linjeforeining er spesielt attraktive for næringslivet, og linjeforeiningar blir ofte invitert til arrangement i regi av bedrifter i regionen. 

Aktuelt fra studentlivet

Akademisk kalender

Offisielle semesterdatoer for Universitetet i Stavanger.

Retningslinjer for stipend for deg som studerer elkraft og elektrifisering

Universitetet i Stavanger (UiS) har i samarbeid med næringslivet opprettet en studiespesialisering kalt elkraft og elekt...

Er graset alltid grønare med meir utdanning?

Må du ta ny utdanning for å få ein ny jobb? Kan kompetansen din vera nyttig i ein heilt annan bransje? Kva er eigentleg ...

Kjenner du ein UiS-student eller ein UiS-tilsett som er utprega samfunnsengasjert og særs god til å formidle?

No kan du nominere kandidatar til Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement.

Teltleir for Palestina på campus

Organisasjonen Studenter for Palestina Stavanger skal ha teltleir på campus Ullandhaug frå torsdag 16. mai.

Simon Kolsum tok ein mastergrad i byplanlegging – her er hans beste råd til nye studentar

Simon Kolsum (27) sikra seg fast jobb før han hadde levert masteroppgåva. Han er takknemleg for den tverrfaglege kompeta...

Parkeringsavgift på campus er utsatt

Det blir ikke innført parkeringsavgift på campus Ullandhaug før tidligst høsten 2024.

Karakterpress

De aller fleste studenter kjenner på karakterpress fra tid til annen. Men hvor kommer det fra, og er det egentlig så vik...

Kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan forandrer det høyere utdanning? Og har det mye å si for hva slags jobb man ...

UiS Elektronikklubb

Er du interessert i elektronikk? Da kan UiS Elektronikklubb være studentorganisasjonen for deg.

Kriminalomsorg

Her kan du finne ressurser knyttet kriminalomsorgens forhold til sosialt arbeid og barnevern.

Innovasjon i sosialt arbeid og barnevern

Her finner du ressurser knyttet til innovasjon i sosionom- og barnevernsfeltet.

Saksbehandling i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til saksbehandling i barnevernet.

Studentbyen var tema på studentparlamentmøte

Hvordan gjøre Stavanger til en enda bedre studentby? Det var tema på årets tredje møte i Studentparlamentet den 21. mars...

Tiltak i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til tiltak i barnevernet.

Det lille ekstra

Det lille ekstra inneholder ressurser som skal bidra til samhold og integrerering i studentmiljøet på barnevern.

Mangfold i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til mangfold i barnevernet.

Boka "Barnevernets undersøkelse"

Her finner du ressurser knyttet til kapitlene i boken "Barnevernets undersøkelse".

Jærmuseet og Universitetet i Stavanger inngår samarbeidsavtale

UiS-studenter og museumsbesøkende får nye spennende muligheter når Jærmuseet og UiS utvider samarbeidet. Teknologi-praks...

PLF- Psykologisk linjeforening

Vi er en linjeforening for alle som studerer psykologi ved UiS.

Kalde bygningar til påske

UiS må stenge av varmen i mange bygg på campus Ullandhaug frå klokka 17.00 torsdag 21. mars.

Populært emne i berekraft for alle studentar

UiS tilbyr no eit tverrfagleg emne i berekraft og grøn omstilling. Det var inspirerande og lærerikt, skal vi tro det før...

Grundigere avgjørelser med flere kvinner i styret

Mer balanse mellom kjønnene i styrer sikrer bedre avgjørelser, viser forskning.

MEL – Linjeforening for master i endringsledelse

MEL er en linjeforening for ALLE studenter tilknyttet masteren i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS). ME...

Philip oppdaga batteri- og energiteknologi då han leita etter eit maskinstudium

Philip Halfdan Prøsch (25) sitt studieval var litt spontant. No har han jobb på ein batteribyttestasjon ved sidan av stu...

Studievalg: Finn ut hva du er nysgjerrig på å lære om

Bruk tid på å finne ut hva du er interessert i å lære om. Interesse og motivasjon går ofte hånd i hånd. Derfor kan det v...

UiS anbefalt godkjent for psykologutdanning

NOKUTs sakkyndige komité anbefaler akkreditering av profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Ressursbank for barnevernspedagog- og sosionomstudener

Ressursbanken er til både studenter og fagarbeidere. Her finner du ressurser som barnevernspedagog – og sosionomstudente...

Eksamen 12. februar og værutfordringer

Universitetet i Stavanger utsatte starttidspunktet for eksamen til klokken 0930 12. februar på grunn av været.

Mar (27) er stipendiat i matematikk: – Ta ansvar for eiga læring!

Mar Saiz Aparicio er hardtarbeidande, og har sett seg eit mål om å jobbe som professor på eit universitet.

Studentorganisasjonen UiS Subsea designer og produserer undervannsteknologi

– UiS Subsea er et slags springbrett til arbeidslivet.

Studentparlamentet ble orientert om UiS sin omstillingsprosess

I årets første møte i studentparlamentet møttes representantene fra sosialdemokratene, Teknat-listen, Blå liste, Venstre...

Gift kom fra NYC for å studere musikkproduksjon og opptaksteknikk

- Jeg drømmer om å dra på turné med mine favoritt jazzmusikere, som Joel Ross og Aaron Parks.

Parkeringsavgift blir innført på campus

Det blir innført avgiftsbelagt parkering på campus Ullandhaug. Det er klart etter møtet i Sentralt informasjon-, drøftin...

Kunstig intelligens enkelt forklart

AI eller kunstig intelligens eller bare KI? ChatGPT. Maskinlæring. Språkmodell. Er du også forvirret?

Som byggingeniør kan du sette ditt preg på samfunnet

Vaishanth Thevapalan, Jathoosan Sivajohan og Ravn Engamo studerer byggingeniør, men har valgt å spesialisere seg innenfo...

Nå er bærekraftsforskning tilgjengelig for alle

En ny søkemotor gjør det enkelt for alle å finne forskning fra Norge om FNs bærekraftsmål.

Kammermusikkonkurransen 2024

Velkommen til Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Konkurransen finner sted fredag 22. mars...

- Dette er uten tvil mitt favorittsted på campus

Midt i hjertet av campus har UiS-studenten Camilla Sleire funnet sitt absolutte favorittsted.

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...