Utveksling: Barnevernsarbeid - Masterprogram (M-BARNEV)

Alt om utveksling

Utvekslingen vil foregå i fjerde semester – Masteroppgaven

Universitetet i Stavanger v/Institutt for sosialfag har Erasmu+ avtaler om studentutveksling med University of Groningen i Nederland og FH Münster University of applied sciences i Tyskland. Studenter som velger utveksling, vil få mulighet til å skrive sin masteroppgave i forbindelse med et utenlandsopphold ved et av disse lærestedene. Studentene vil få tildelt biveileder ved vertsinstitusjonene, og hovedveileder ved UIS (i tilfeller der prosjektet skulle tilsi en ordning der hovedveileder er ved vertsinstitusjonen vil dette også være mulig). Studentene som reiser fra UIS vil få delta på skriveseminar og andre undervisningsaktiviteter ved vertsinstitusjonen i det gjeldende semesteret. Utvekslingsavtalene innebærer utveksling og mobilitet, men studentene som omfattes av avtalene vil få sine studiepoeng ved UIS, selv om de gjennomfører arbeidet og forskningen tilknyttet masteroppgaven utenlands.

Utveksling der en gjennomfører et masterprosjekt i en internasjonal kontekst gir unike muligheter til komparasjon og utvidet forståelse av hvilken betydning kunnskapsperspektiv, samfunnsforhold og kulturelle forhold kan ha for organisering av tjenestene og videre påvirke barnevernfaglige vurderinger og praktisk barnevernsarbeid. Studenter som velger utveksling, vil også få mulighet til å bygge internasjonalt nettverk. En ordning som legger til rette for skriving av masteroppgaven utenlands som spesielt god for studenter som ser for seg en karriere innen forskning, men også for studenter som ønsker å arbeide innenfor internasjonalt hjelpe- og utviklingsarbeid både i Norge og internasjonalt.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen og programleder Master i barnevernsarbeid Hulda Mjøll Gunnarsdóttir.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen iDigital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

 • Alle land

  Fachhochschule Münster

  University of Groningen

 • Nederland

  University of Groningen

 • Tyskland

  Fachhochschule Münster