Utveksling: Dokumentarproduksjon - masterprogram (M-DOKPRO)

Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Læresteder i utlandet

UiS har en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret har du to valgmuligheter. Alternativ 1: skrive den teoretisk-empiriske masteroppgaven på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Du vil da ha hovedveileder eller en biveileder hos denne institusjonen. Alternativ 2: ta relevante valgemner på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Vær oppmerksom på at ved valg av alternativ 2 er du ikke garantert til å være kvalifisert til doktorgrad.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Yri Helene Ljosdal for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land