Engelsk fordypning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

P-ENGELSK

Studienivå

Halvårsstudium og kortere

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

1 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk fordypning er for deg som ønsker videre studier i engelsk språk, kultur og litteratur ut over engelsk årsstudium. Sentralt i fordypningen står fordypningsoppgaven, som er et selvstendig forskningsarbeid av et visst omfang. Gjennom forelesninger og oppgaveskriving skal studiet utvikle din kritiske holdning og evne til å tenke selvstendig. Du skal lære å bruke og referere til kilder, lære grunnleggende vitenskapelige arbeidsmåter og videreutvikle dine ferdigheter i skriftlig og muntlig bruk av engelsk.

Læringsutbytte

Engelsk fordypning gir utvidede kunnskaper utover årsstudium. I studiet fordyper du deg i avgrensede områder og problemstillinger innen engelskfaget. Studentene arbeider selvstendig med spørsmål av faglig karakter, og videreutvikler evnen til å analysere språk og tekst generelt, og evnen til å uttrykke seg skriftlig.

Les mer om læringsutbytte i de enkelte emnebeskrivelsene.

Hva kan du bli?

Sammen med andre fag og praktiskpedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms- og videregående skole.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier i engelsk/Literacy Studies.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • ENG290: Bacheloroppgave i engelsk

   Første år, semester 1

   Bacheloroppgave i engelsk (ENG290)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 1 av 2 emner

  • ENG271: Fordypning i engelsk litteratur

   Første år, semester 1

   Fordypning i engelsk litteratur (ENG271)

   Studiepoeng: 15

  • ENG272: Fordypning i engelsk språk

   Første år, semester 1

   Fordypning i engelsk språk (ENG272)

   Studiepoeng: 15

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng i engelsk eller på tilsvarende innføringsnivå (årsstudium/grunnfag eller tilsvarende).

Det er krav om norsk- og engelskkunnskaper på nivå med generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00