Forkurs for ingeniørutdanning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

0

Studieprogramkode

F-INGUTD

Studienivå

Forprøve/forkurs

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Ønsker du å ta en ingeniørutdanning, men mangler kompetanse i ett eller flere fag? Da kan vårt forkurs være løsningen.

Kombiner jobb og utdanning med vårt tilrettelagte forkurs. Kurset går over 1 år, og undervisningen foregår på dag- og kveldstid to dager i uken. Studiet har også fleksible nettløsninger som gir deg mulighet til å følge forelesningene når og hvor du vil. Studiet har en digital læringsplattform hvor du får all informasjon, og hvor du kan kommunisere med faglærer.

Forkurset er særlig for søkere som har yrkesutdanning og/eller praksis, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Forkurset består av følgende fag:

Matematikk

Fysikk

Teknologi og samfunn

Norsk

Engelsk

Eksamen

Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

F2: Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

F3: Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

F4: Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

F5: Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

G3: Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.

G4: Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.

Hva kan du bli?

Forkurset er særlig for søkere som har yrkesutdanning og/eller praksis, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • FIN200: Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN200)

   Studiepoeng: 0

  • FIN210: Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN210)

   Studiepoeng: 0

  • FIN230: Teknologi og samfunn - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Teknologi og samfunn - forkurs for ingeniørutdanning (FIN230)

   Studiepoeng: 0

  • FIN240: Norsk - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Norsk - forkurs for ingeniørutdanning (FIN240)

   Studiepoeng: 0

  • FIN250: Engelsk - forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Engelsk - forkurs for ingeniørutdanning (FIN250)

   Studiepoeng: 0

Opptakskrav

Opptakskrav: fullført og bestått minimum 2 år på yrkesfaglig videregående utdanning uten påbygg til generell studiekompetanse, alternativt praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: forkurs@uis.no