Hopp til hovedinnhold

Nordisk - årsstudium (Å-NORDISK)

Fakta
Studieprogramkode

Å-NORDISK

Vekting (SP)

60

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Årstudium i nordisk språk og litteratur

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Årsstudiet gir både grunnleggende kunnskaper om nordisk (særlig norsk) språk og om språkutviklingen i Norge og de andre nordiske landene, og om nordisk (særlig norsk) litteratur og litteraturhistorie.

Gjennom årsstudiet vil du få kunnskap om og innsikt i sentrale tema innenfor nordisk språk og litteratur. Det skal gi grunnlag for en forståelse av sammenhenger mellom språk, tekst, kultur og identitet. Du vil utvikle og oppøve evnen til selvstendig analyse og tolkningsarbeid, og til å formulere resultatene fra slikt arbeid på en faglig adekvat måte.

For mer utførlig beskrivelse av emnenes innhold og læringsutbytte, les de enkelte emnebeskrivelser.

Arbeidsform

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid samt muntlige og skriftlige øvelser.

Fagplan
Hva kan du bli?

Studiet er nyttig for alle yrker der det kreves solid tekstkompetanse.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Tekst i kontekst

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Tekst i kontekst

   Studiepoeng: 15

  • Språkstruktur og språkvariasjon

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Språkstruktur og språkvariasjon

   Studiepoeng: 15

  • Nordisk språk og språkhistorie

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Nordisk språk og språkhistorie

   Studiepoeng: 15

  • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

   Studiepoeng: 15