Utveksling: Psykologi - masterstudium (M-PSYKOL)

Alt om utveksling

Utvekslingssemester
Det vil være mulig for studenter å dra på utveksling primært i andre semester.

Emnevalg
Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner studentene må ta mens de er i utlandet utover det obligatoriske emnet i kvantitativ metode, så fremt det er emner på masternivå i psykologi og ikke overlapper med emner studentene allerede har tatt i studieprogrammet. Dette gir studentene stor fleksibilitet i valg av reisemål og hva de ønsker å fordype seg i. Alle emner skal likevel forhåndsgodkjentes av fagmiljøet og det vil bli gitt god faglig veiledning før studenten velger emner. Det vil bli gitt god informasjon om utvekslingsmulighetene og forhåndsgodkjenning av emner, sammen med annen informasjon om studieprogrammet (nettsider, studiestart, egne informasjonsmøter osv.)

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Gro-Helen Østby Rikefor mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon.

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land

    Stockholms universitet

    Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  • Sverige

    Stockholms universitet

    Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.