Hopp til hovedinnhold

Realfagskurs høst-vår (H-REA-H)

Fakta
Studieprogramkode

H-REA-H

Vekting (SP)
Studienivå

Forprøve/forkurs

Fører til grad
Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk
Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger.

F2: kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning.

F3: kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger. F4: kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk

F5: beherske relevante faglige verktøy

F6: kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: kunne utføre prosjektbasert arbeid.

G3: kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

G4: kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning.

G5: kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe G6: kunne formidle informasjon og kommunisere faglig

Intro

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs over ett år og et halvt år (kun vårsemesteret). Realfagskurset er for de som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og fysikk (1) fra videregående skole og pensum tilsvarer matematikk og fysikk fra videregående skole.

Med generell studiekompetanse og realfagskursene vil du være kvalifisert for opptak til Bachelor i ingeniørstudier og maritim høgskoleutdanning.

Kurset kan kombineres med jobb. Høy arbeidsinnsats og godt arbeid med fagene er en forutsetning for å lykkes.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=FORKURS for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Eksamen

Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må det søkes om på forhånd, og denne må betales av den enkelte kandidat.

Fagplan

Studiet består av 2 emner som går over ett år.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning. 

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: post-tn@uis.no

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

Utveksling
Utveksling
 • Alle land