Realfagskurs vår


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

0

Studieprogramkode

H-REA-V

Studienivå

Forprøve/forkurs

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

1 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs over ett år og et halvt år (kun vårsemesteret). Realfagskurset er for de som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og fysikk (1) fra videregående skole. Pensum tilsvarer matematikk og fysikk fra videregående skole.

Med generell studiekompetanse og realfagskursene vil du være kvalifisert for opptak til bachelor i ingeniørstudier og maritim høgskoleutdanning.

Kurset kan kombineres med jobb. Høy arbeidsinnsats og godt arbeid med fagene er en forutsetning for å lykkes.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Eksamen

Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknyting til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må det søkes om på forhånd, og denne må betales av den enkelte kandidat.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

K1: Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: Ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger. 

F2: Kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning.

F3: Kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger. 

F4: Kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk

F5: Beherske relevante faglige verktøy.

F6: Kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier.

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: Kunne utføre prosjektbasert arbeid.

G3: Kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur. 

G4: Kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning. 

G5: Kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

G6: Kunne formidle informasjon og kommunisere faglig.

Fagplan

Studiet består av 2 emner som går over ett semester.

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag , realfaglig fordypning og maritim høgskoleutdanning.

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, og til 5-årig master i matematikk og fysikk, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Studieplan og emner

 • Realfagskurs - vår - obligatoriske emner

  • FIN201: Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN201)

   Studiepoeng: 0

  • FIN211: Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN211)

   Studiepoeng: 0

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: forkurs@uis.no