Religionsstudier - fordypning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

P-KRISREL

Studienivå

Halvårsstudium og kortere

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

1 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Fordypningen bygger på årsstudiet i religion, kultur og samfunn og gir deg utvidet kunnskap om religion i vår tid. Studiet gir innsikt i religiøse endringsprosesser i samtiden med et religionsvitenskapelig perspektiv. Det legges vekt på at religion og livssyn er kulturelle og menneskelige fenomen. Kontekstene som religion og livssyn inngår i, er viktige for å forstå hvordan disse blir utformet, hvordan de forhandles og endres.

Læringsutbytte

Du vil utvikle din evne til kritisk tenkning og selvstendig vurdering innenfor de ulike temaområdene, samt utvikle kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i møte med personer med ulike religioner og livssyn.

Fagplan

Fordypningen består av to emner. Det ene er religion og kjønn. Grunnleggende tematikk i emnet er på hvilke måter kjønn inngår i religioners maktapparat, og hva slags prosesser som preger etablering, opprettholdelse og endring av religioners kjønnsrelasjoner. Det andre emnet består i fordypningsoppgaven hvor studenten velger et tema i samråd med faglærer.

Hva kan du bli?

Studiet er relevant for undervisning om religioner, etikk og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er viktig i en rekke jobber i offentlig og privat sektor, blant annet i media, kultur- og museumssektor, utenrikstjeneste og bistandsarbeid.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Studieplan og emner

 • Religion - fordypning- obligatoriske emner

  • REL271: Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Første år, semester 1

   Fordypning i religion: Religion og kjønn (REL271)

   Studiepoeng: 15

  • REL290: Bacheloroppgave i religion

   Første år, semester 1

   Bacheloroppgave i religion (REL290)

   Studiepoeng: 15

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng på grunn-nivå innenfor religion. Det er også krav om at du dekker norsk og engelsk tilsvarende generell studiekompetanse.

Søknads: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator
Margrethe Melin
Tlf.: 51831207
Epost: margrethe.melin@uis.no