Alumnirådet ved TN

Bli kjent med alumnirådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Published Endret

I forbindelse med utviklingen av fakultetets alumniarbeid har vi etablert et alumniråd. Alumnirådet skal bidra med rådgivning, og møtes to ganger i året. Medlemmene i rådet er utpekt av dekan, og er rekruttert fra ulike kull, utdanninger og interesser.

Gjennom alumni skal fakultetet knytte tettere bånd mellom forskning, samfunnsliv og næringsliv. Alumninettverket er også en kilde som kan hjelpe oss med å videreutvikle kvalitetsarbeidet vårt.

Medlemmer

Silje Løfgren

Håkon Kjerkreit

Andreas Bakke

Håkon Ola Velund

Lars Bjarne Røvang

Terje Bredahl