TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde din fagkunnskap oppdatert, samtidig som du utvider ditt profesjonelle nettverk.

Publisert Sist oppdatert
Tre personer står bak et nettbrett på en cafe.

Har du studert ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS? Da er du en TN-alumn. Det gjelder også alle som har fullført en realfagsgrad fra Stavanger ingeniørhøgskole, Rogaland distriktshøgskule, Høgskolesenteret i Rogaland eller Høgskolen i Stavanger.

 • Få faglig påfyll
 • Bli invitert til arrangementer i regi av TN Alumni og UiS
 • Få alumnirabatt hos SiS Sportssenter og fordeler hos Universitetsbiblioteket
 • Bygg nettverk med over 11.000 andre alumner

Hvem er nettverket for?

Alumninettverket er et profesjonelt og sosialt nettverk for alle alumner (uteksaminerte) fra Universitetet i Stavanger.  

Følgende kan imidlertid også bli medlemmer:  

 1. Tidligere utvekslingsstudenter, som har tilbragt ett, eller flere, semestre på UiS
 2. Nåværende studenter, inkludert utvekslingsstudenter, fra den dagen de påbegynner sitt studium 
 3. Tidligere og nåværende medarbeidere 

Formålet

Nettverket er etablert for å støtte opp under utviklingen av sterke og livslange relasjoner mellom universitetet og våre alumner, samt bidra til et samspill som kan være både engasjerende og utbytterikt. 

Vi ønsker å hjelpe alumner med å bevare kontakten med hverandre, samt informere om forskning, tilbud, prosjekter og ressurser ved Universitetet i Stavanger. Videre ønsker vi å hjelpe våre alumner med å engasjere seg i arrangement, jubileer og forskjellige former for relasjonsbygging og initiativer – for eksempel som mentor, foredragsholder eller ved å «gi tilbake» på andre måter. 

Hva innebærer medlemskapet?

Medlemskapet er gratis.

Du har ansvar for at opplysningene du oppgir ved din innmelding, og løpende deretter, er korrekte og oppdaterte. Dette gjelder selvsagt din e-mailadresse, yrkesstilling og eventuelle fakultetsspesifikke interesseområder, så våre henvendelser til deg blir så relevante som mulig – og når fram til deg. 

Universitetet i Stavanger stiller en rekke tilbud til rådighet for nettverkets medlemmer. Våre medlemsfordeler:

 • Faglig påfyll
 • Invitasjoner til arrangementer i regi av TN Alumni og UiS
 • Rabatt hos SiS sportssenter og fordeler hos universitetsbiblioteket
 • Nettverksbygging med over 11.000 andre alumner

Samtykke til behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg som medlem av alumninettverket, gir du samtidig ditt samtykke til at Universitetet i Stavanger kan behandle dine opplysninger for å sende deg relevant informasjon. Les om informasjonssikkerhet og viktige prinsipper innenfor personvern ved UiS.

Vi bruker personopplysningene til å sende deg e-post med

 1. personlig tilpasset markedsføring av nyheter, forskningsresultater, invitasjoner til arrangementer samt tilbud om kompetanseutvikling, hvorav noen vil være eksklusive for medlemmer av nettverket.
 2. informasjon om medlemsfordeler, for eksempel spesielle tilbud eller rabatter
 3. henvendelser til deg om bidrag til frivillig aktivitet, hvor din kompetanse og erfaringer kan være til nytte for studenter eller alumner, utviklingen av Universitetet i Stavanger og styrking av våre eksterne relasjoner
 4. undersøkelser eller forespørsel om tilbakemelding vedrørende våre aktiviteter

Ditt samtykke er dermed også et samtykke til å motta e-post fra oss.

Våre mailer til medlemmer som er studenter vil primært inneholde karrieretilbud, for eksempel invitasjoner til arrangement eller jobbtilbud, fra universitetets karrieresentre og samarbeidspartnere, herunder virksomheter og fagforeninger. Innholdet endrer seg automatisk når du ved uteksaminering oppnår statur som alumn.

Dette samtykket er en integrert del av medlemskapet og kan derfor kun tilbakekalles ved utmeldelse av nettverket.

Relevansvurdering

Utvelgelsen av informasjonen vi sender deg er basert på opplysningene om utdannelse, ansiennitet, geografi, nasjonalitet og jobbsituasjon (stilling og bedrift), interesseområder, samt registrerte data vedrørende ditt engasjement i nettverket og din interaksjon med Universitetet i Stavanger.

Du kan når som helst endre opplysningene dine, herunder interesseområder, nederst på e-postene vi sender til deg.

Her kan du lese våre prinsipper for personvern ved UiS i sin helhet.

Medlemskapets varighet

Medlemskapet varer inntil du velger å melde deg ut. Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem, kan du melde deg ut ved å skrive til tnalumni@uis.no.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å bli medlem igjen, vil vi anbefale at du skriver til oss på tnalumni@uis.no, før du melder deg inn på nytt. 

Les mer

TN Alumnis teknologilunsjer

Ikoner for helse svever over en utstrakt hånd.

Faglig påfyll, i digitalt format for våre alumner og samarbeidspartnere. Teknologilunsjene gir deg faglig påfyll fra flere av universitetets fremste formidlere. Temaene er varierte – alt fra tidsaktuell teknologi til matnyttig faglig kunnskap. Se opptak av tidligere teknologilunsjer nedenfor.

Beyonder har utviklet en revolusjonerende høyeffekt energilagringsteknologi; battericeller med to minutters ladetid, med lang levetid, uten tungmetaller, med lavere energi- og kjølebehov. I løpet av året vil Beyonder produsere batterier av sagflis, og om tre år håper Forus-selskapet at en fabrikk står klar, aller helst i Rogaland.

Geir Voster, Sales Director i Beyonder, holdt foredraget som du kan se i opptak her. Voster har lang erfaring fra både oljebransjen og fornybar energi. Beyonders batteriteknologi kan bidra i elektrifiseringen av mange bransjer. UiS starter i høst et nytt bachelorstudium i Batteriteknologi hvor Beyonder har vært en bidragsyter.

Vi bombarderes med tall fra alle kanter. Tallbasert informasjon gir innsikt og forståelse, og danner grunnlaget for små og store beslutninger på alle nivå i samfunnet. Rett innsikt og gode beslutninger krever at tallene er korrekte og brukes korrekt., men dessverre er det selv i enkle innsamlinger og analyser av tall en rekke fallgruver.

I dette foredraget, demonstrerte professor i statistikk, Jan Terje Kvaløy, eksempler og viste noen av de vanligste fallgruvene og hva du skal være oppmerksom på for å unngå å bli lurt av statistikk.

Se foredraget her!

Hvorfor går noen arbeidssøkere foran andre når de har lik utdanning? Hvordan blir personlig egnethet vurdert? IKM Consultants og Avantgarde Search som begge er eksperter på rekruttering av teknisk personell vil gi deg tips og innblikk i:

 • Rekrutteringsprosesser
 • Tips for å lande intervju
 • Hva er en ideell kandidat?
 • Hvordan identifisere egne styrker?

Se opptak fra teknologilunsjen her!

Vil du samarbeide med UiS?