Økonomi under utvekslingsoppholdet

Som utvekslingsstudent kan du søke om ekstra støtte og stipend.

Publisert Sist oppdatert

Du bør sette deg inn i kostnadsnivået i landet du skal på utveksling til. Husk at det kan være store variasjoner mellom ulike byer innenfor samme land, så her er det viktig at du undersøker typiske levekostnader for studenter og gjerne ser spesielt på bolig, dagligvarer, transport, aktiviteter og lignende.

Studieavgift/skolepenger

Alle studenter som reiser på utveksling må betale semesteravgift ved UiS og kan bli bedt om å betale en administrasjonsavgift ved vertsinstitusjonen.

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ betaler ikke studieavgift (skolepenger) til vertsinstitusjonen. Merk at institusjoner utenfor Europa som regel krever studieavgift, spesielt i USA og Australia. Man kan søke om ekstra støtte til studieavgift fra Lånekassen.

Internasjonale studenter som betaler studieavgift ved UiS må fortsatt betale denne avgiften under utvekslingsoppholdet og er ikke unntatt en eventuell studieavgift ved vertsinstitusjonen.

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen har støtteordninger for studenter som tar deler av studiet sitt i utlandet.

  • Basisstøtte (som vanlig)
  • Reisestøtte (avhengig av destinasjon)
  • Skolepengestøtte (dersom aktuelt)
  • Støtte til forberedende språkkurs (under visse vilkår)

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend på Lånekassens nettsider:

På nettsidene finner du også informasjon om hvilke betingelser som gjelder og frister for søknad. Samt informasjon om at Lånekassen gir mer stipend for studier i utvalgte land utenfor Norden som er strategisk viktige samarbeidsland for Norge.

Når kan du søke til Lånekassen?

Du kan sende søknad om støtte til delstudier i utlandet når du har fått:

  • Vedtak om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
  • Bekreftet opptak fra lærestedet i utlandet

Stipend til utveksling innenfor EU gjennom Erasmus+

Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested UiS har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmusstipend. Tildelingen skjer automatisk, men forutsetter at studentene har levert nødvendig dokumentasjon inne fastsatte frister. Dette stipendet kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Internasjonal seksjon sender nødvendig informasjon til aktuelle studenter.

Se egen nettside for informasjon om stipendsatser, frister og datoer for utbetaling.

Stipend for utveksling gjennom Nordplus

Studenter som ikke dekkes av Erasmus+-stipend kan være aktuelle for stipend gjennom Nordplusprogrammet. Merk at man ikke får stipend fra flere ordninger samtidig. Dette stipendet kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Internasjonal seksjon sender nødvendig informasjon til aktuelle studenter.

Mer informasjon kommer.

north2north

Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet ved UiS er med i universitetsnettverket UArtic. North2north er UArtics studentutvekslingsprogram og gjelder kun for studenter ved dette fakultetet.

Dette programmet gir studenter en mulighet til å studere i Nordområdene. Dersom du velger å reise på utveksling gjennom north2north kan du være aktuell for både stipend og eventuelt fritak fra skolepenger. Merk at stipend prioriteres for utveksling utenfor EU.

Se egen nettside for mer informasjon om destinasjoner, søknadsfrister og stipendsatser for north2north.

Øvrige stipendordninger

Det finnes egne stipendordninger for studenter som skal på utveksling til enkelte land. Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) har samlet en god del informasjon om ulike stipendmuligheter og tips for søknad på sine nettsider, og vi anbefaler at du sjekker om du finner noe som er aktuelt for deg.