Hvor høy blir studieavgiften?

Det er studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits som ikke inngår i bestemte unntak. Dette er prisene gjeldende for 2024/2025.

Published Sist oppdatert

Bachelor

Se studieavgift for bachelorgradene våre

Helsefag

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Paramedisin180.000
Sykepleie180.000

Sosialfag og psykologi

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Barnevernspedagog180.000
Psykologi130.000
Sosialt arbeid, sosionom180.000

Historie og religion

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Historie130.000
Religion, kultur og samfunn130.000

Hotell og reiseliv

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Digital serviceledelse130.000
Hotelledelse130.000
Reiselivsledelse130.000

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Automatisering og elektronikkdesign180.000
Batteri- og energiteknologi180.000
Biologisk kjemi180.000
Byggingeniør 180.000
Byplanlegging og samfunnssikkerhet 180.000
Datateknologi 180.000
Energi- og petroleumsteknologi 180.000
Kjemi og miljø 180.000
Maskiningeniør 180.000
Medisinsk teknologi 180.000
Toll, vareførsel og grensekontroll 180.000

Lærerutdanninger og idrett

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Barnehagelærer180.000
Idrettsvitenskap180.000
Skolefritidspedagogikk180.000

Mediefag og samfunnsfag

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Fjernsyns- og multimedieproduksjon180.000
Journalistikk180.000
Sosiologi130.000
Statsvitenskap130.000

Musikk og dans

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Dans180.000
Utøvende musikk180.000

Språk og litteratur

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Engelsk språk og litteratur130.000
Nordisk språk og litteratur130.000

Økonomi og juss

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Rettsvitenskap130.000
Økonomi og administrasjon130.000

5-årig master (300 studiepoeng)

Se studieavgift for de femårige mastergradene våre

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Datateknologi180.000
Industriell økonomi 180.000
Matematikk og fysikk 180.000

Lærerutdanninger og idrett

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Grunnskolelærer 1.-7. trinn180.000
Grunnskolelærer 5.-10. trinn180.000
Lektorutdanning trinn 8.-13. 180.000

2-årig master (120 studiepoeng)

Se studieavgift for mastergradene våre på 120 studiepoeng

Helsefag

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Helsesykepleie 180.000
Helsevitenskap 180.000
Jordmorfag 180.000
Prehospital Critical Care 180.000
Rus og psykisk helsearbeid 180.000
Spesialsykepleie (anestesi-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) 180.000

Sosialfag og psykologi

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Barnevernsarbeid 180.000
Psykologi 155.000
Sosialfag 180.000

Historie og religion

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Historie og historiedidaktikk 155.000

Hotell og reiseliv

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Service Leadership in International Business 155.000

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Biologisk kjemi180.000
Byplanlegging180.000
Computational Engineering180.000
Data Science180.000
Datateknologi180.000
Energi, reservoar og geovitenskap180.000
Industriell teknologi og driftsledelse180.000
Industriell økonomi180.000
Konstruksjons- og maskinteknikk180.000
Marin- og offshoreteknologi180.000
Matematikk og fysikk180.000
Miljøteknologi180.000
Petroleumsteknologi180.000
Risk Analysis180.000
Robotteknologi og signalbehandling180.000
Samfunnssikkerhet180.000

Lærerutdanninger og idrett

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Barnehagevitenskap 180.000
Idrettsvitenskap 180.000
Spesialpedagogikk 180.000

Mediefag og samfunnsfag

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Digitale samfunn og sosiale transformasjoner 155.000
Dokumentarproduksjon 180.000
Endringsledelse 155.000
Energi, miljø og samfunn 155.000

Musikk og dans

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Utøvende musikk180.000

Språk og litteratur

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Engelsk og Literacy Studies 155.000
Nordisk og lesevitenskap 155.000

Økonomi og juss

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Regnskap og revisjon155.000
Rettsvitenskap155.000
Økonomi og administrasjon155.000

Videreutdanning

Se studieavgift for videreutdanningene våre

Lærerutdanninger og idrett

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Barnehagepedagogikk 180.000
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 180.000
Småbarnspedagogikk 180.000

Musikk og dans

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Postgraduate Diploma i utøvende musikk180.000
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag180.000
Videreutdanning i utøvende musikk180.000

Årsstudium

Se studieavgift for årsstudiene våre

Historie og religion

StudieprogramPris pr. 60 studiepoeng
Historie130.000
Religion, kultur og samfunn130.000

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Matematikk og fysikk180.000
Teknologi og realfag180.000

Lærerutdanninger og idrett

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Drama og teaterkommunikasjon180.000
Idrett180.000
Kunst og håndverk180.000

Medie og samfunnsfag

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Kommunikasjon130.000

Musikk og dans

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
ConductIT180.000
Digitale dirigentstudier - kor180.000
Digitale jazzstudier - DigJazz180.000
Musikkproduksjon og opptaksteknikk 180.000
Utøvende musikk180.000

Språk og litteratur

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Engelsk språk og litteratur130.000
Nordisk språk og litteratur130.000
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT)130.000

Økonomi og juss

Studieprogram Pris pr. 60 studiepoeng
Økonomi og ledelse130.000

Pris for enkeltemner vil regnes ut basert på antall studiepoeng man tar, og hvilket program emnet inngår i.

Dersom du er statsborger i Norge, EU/EØS eller Sveits, eller inngår i ett av unntakene fra studieavgift, vil dette ikke gjelde for deg. Du betaler fremdeles vanlig semesteravgift, som er beskrevet litt mer på Rettigheter og betaling | Universitetet i Stavanger (uis.no).

Studieavgift