Hvordan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse?

Realkompetanse er all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom videregående opplæring, betalt og ubetalt arbeid, etterutdanning, frivillig arbeid og annet.

Publisert Sist oppdatert
Gjelder søknader til fakultet for utøvende kunstfag

Søkere som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som ikke fyller kravet til generell studiekompetanse kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, dersom de har direkte relevant yrkeserfaring for studiet.

Hva skal til for å være kvalifisert?

Dette er en faglig vurdering som gjøres ved det enkelte fakultet. Her ser man på om den utdanning og praksis som er dokumentert, er relevant og omfattende nok til at den som søker er kvalifisert for det aktuelle studiet.

Søker må dokumentere at de har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet, noe som setter store krav til søker når det gjelder attester, bekreftelser og annet som legges ved søknaden. En må også kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner i norsk og engelsk. Noen studier har også krav om andre fag.

På studier der det er flere søkere enn studieplasser, kan det være at noen blir ansett for å være kvalifisert på grunnlag av realkompetanse, men likevel ikke når opp i konkurransen. Det er ikke avsatt egne studieplasser til de som søker på grunnlag av realkompetanse, en konkurrerer om plassene sammen med de som har generell studiekompetanse samt ut fra utøvernivå.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søkere som ønsker å realkompetansevurderes er den samme som for andre søkere til hvert studie, men senest 1. mars. Det er ikke åpent for realkompetansesøknader til sekundære opptaksrunder.

Hvordan søke?

De studier som er åpne for realkompetansesøknader ved Fakultet for utøvende kunstfag må søkes til via lokal søknadsweb. Du må huske på å krysse av i ruten der det står ”realkompetanse”. 

Hvilke papirer og dokumentasjon skal lastes opp?

Fakultet for utøvende kunstfag forholder seg til samme dokumentasjonskrav som Samordna Opptak. All informasjon om opplasting av dokumentasjon finner du derfor på www.samordnaopptak.no

Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende. Yrkespraksis skal dokumenteres med attest. Attesten må inneholde tidsrom (fra og til dato), stillingsandel (heltid/deltid) og beskrivelse av hva arbeidet gikk ut på. Dersom du har opparbeidet deg spesiell kompetanse i det arbeidet du har hatt, må attesten også inneholde en beskrivelse/bekreftelse på dette. Det kreves minimum 5 års relevant arbeidspraksis til sammen på fulltid for å bli vurdert på realkompetanse. (Inntil 2 av disse årene kan erstattes av relevant utdanning eller lignende).

Organisasjonstilknytning, frivillig arbeid og andre fritidsaktiviteter kan dokumenteres med bekreftelser/attester fra ledere eller andre personer som kan bekrefte deltakelse. Bekreftelsen/attesten må inneholde en beskrivelse av aktiviteten, tidsrom (fra og til dato) og omtrentlig hvor mye tid som gikk til aktiviteten (f. eks. en gang i året eller en gang i uken).

Alle søkere må kunne dokumentere nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk for de ulike studieprogrammene våre.

Ved søking om opptak til studier som har spesielle opptakskrav, må disse kravene være dekket. For eksempel ved opptak til Bachelor i utøvende musikk må utøvende opptaksprøver på hovedinstrument samt prøve i teori og gehør også være bestått for endelig opptak.

Alle søkerne blir også bedt om å skrive en egenerklæring der de skal beskrive hvorfor de mener de er kvalifisert for opptak til studiet. De blir også bedt om å skrive noe om sin motivasjon for å studere. Disse punktene blir det lagt stor vekt på, det er derfor svært viktig å gi en god egenerklæring og beskrivelse av egen motivasjon for studiet.

Studier

Fakultet for utøvende kunstfag