Innfører praksis i statsvitenskap og sosiologi

For første gang noensinne kan statsvitenskaps- og sosiologistudenter gå ut i praksis under studiene ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

Førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen er fornøyd med å kunne tilby statsvitenskaps- og sosiologistudenter praksis - for første gang noensinne på UiS.

– Vi er superglade for at studentene våre nå får muligheten til å få en smakebit av livet etter studiene, sier førsteamanuensis og ansvarlig for praksisemnet, Ann Karin Tennås Holmen.


Vil knytte universitetet og næringslivet tettere sammen

Statsvitenskap og sosiologi er teoritunge fag, og for noen kan det være utfordrende å vite hva man kan jobbe med etter endt studie.

– Derfor er et praksisopphold i disse fagene svært verdifullt for studenten, men også for næringen i regionen, som får et innblikk i hva nyutdannede sosiologer og statsvitere har å bidra med av ny og fersk kunnskap. Målet er å skape tettere bånd mellom universitetet og næringslivet, forteller Tennås Holmen.


Oppstart på nyåret

Institutt for medie- og samfunnsfag sender sine første praksisstudenter i statsvitenskap og sosiologi ut i praksisvirksomheter for første gang i januar 2018. Studentene kan velge mellom flere store aktører, når de skal velge hvor de helst vil være utplassert.    

– Responsen fra virksomhetene vi har spurt om vil ta imot studenter, har vært utelukkende positiv, og vi har med oss mange spennende arbeidsplasser på laget, sier Tennås Holmen.

Virksomhetene studentene kan søke seg til er:

 • Fylkesmannen i Rogaland
  • helse-, sosial- og barnevernsavdelingen
  • samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelingen
  • utdanningsavdelingen
  • miljøvernavdelingen – forurensing
  • miljøvernavdelingen – naturforvaltning
  • landbruksavdelingen
  • administrasjonsavdelingen
 • KS Vest-Norge
 • Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 • Ungt Entreprenørskap Rogaland
 • Sola kommune
 • Rogaland fylkeskommune (VRI)

Søknadsfrist for praksisemnet er 15. november 2017.

Her kan du lese mer om praksisemnet i statsvitenskap og sosiologi.

Tekst og foto: Live Kolstad Kvalsvik
Først publisert 15.10.2018