Nå kan du søke om masterstipend på 15.000 kroner

Stavanger har 900 års-jubileum i 2025. Forskertalenter på masternivå inviteres til å søke om masterstipend på 15.000 kroner, for å skrive om jubileumsrelatert tematikk. Søk før 27. oktober.

Publisert Sist oppdatert
Student sitter i lenestol i rustikk rom og skriver på laptop.
Foto; Stavanger 2025. Stavanger Kommune og Stavanger 2025 inviterer masterstudenter til å skrive om jubileumsrelatert tematikk. Søk om stipend på 15.000 kroner innen 27. oktober.

Deler ut stipender på 15.000 kroner

Stavanger domkrike stod ferdig i 1125. Det var på flere måter startskuddet på en by i stadig utvikling. I 2025 fyller Stavanger 900 år - og det med storslått markering. Dette inkluderer inntil fire masterstipend til studenter som vil forske på jubileumsrelatert tematikk.

- Vi ser først og fremst at det er et forskningsbehov om store begivenheter, som et jubileum er, og vi ønsker mer kunnskap om hva store kulturpolitiske satsninger som Stavanger 2025 bidrar til. Gjerne fra forskjellige fagdisipliner og vinklinger, sier Stian Kristensen som er kulturrådgiver i Stavanger kommune.

- Jeg har et lite håp om vi kan samle studenter fra flere retninger

Feiringen skal belyse viktige historiske hendelser og trender. Formålet er å gi rom til formidling, debatt og engasjement.

- Når det kommer til tematikken, har vi valgt å holde det ganske åpent. Dette er for å gjøre det enklest mulig for flere fagmiljøer å engasjere seg. Det er ønskelig med flere typer forskning på tematikk som er relevant for Stavanger 2025, forteller Kristensen.

Studenter fra alle fagfelt oppfordres til å søke, da det i utgangspunktet vil prioriteres en fra hvert felt. Kristensen har et håp om at stipendene kan bidra til tverrfaglig samarbeid.

- Jeg har et lite håp om vi kan samle studenter fra flere retninger for å skape et slags forskningsmiljø.  Forskning kan være ensomt, og jeg tror det er givende å være en del av en gruppe som samles, på tvers av fagmiljøer, rundt like interesser og lignende forskningsobjekter.

Bilde av Stavanger domkirke
Stavanger domkirke var ferdigstilt i 1125. Det markerte startet på Stavanger by.

Offentlig formidling og publiseringsmuligheter

Stipendmottakere blir en del av et tverrfaglig forskningsnettverk med Stavanger 2025 som utgangspunkt. Her vil man få mulighet til å formidle funnene sine offentlig, i tillegg til å publisere artikler på Stavanger 2025 sine plattformer. Dessuten vil forskningen bli en viktig del av fremtidige arrangementer, slik de bruker tidligere kunnskap nå.  

- Dette er et viktig tiltak fordi vi i denne omgang bruker tidligere kunnskap i planleggingsarbeidet. Denne kunnskapen kommer både fra 850-årsjubileet i 1975, og markeringen av Stavanger som kulturhovedstad i 2008. Under sistnevnte ble det også satset på forskning, da IRIS og UiS samarbeidet om to rapporter vi bruker som kunnskapsgrunnlag i arbeidet vårt, sier Kristensen.

Til slutt har Kristensen og kommunen en klar oppfordring til studentene.

- Jeg vil virkelig anbefale alle som blir inspirert av tematikken til å søke. For oss er det viktig å engasjere studentene. Vi gleder oss masse til å lese alle søknadene! Det kan være en fordel å lese om jubileet på nettsidene våre, stavanger2025.no. Du kan også ringe eller sende en e-post, og abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Søknadsfrist 27. oktober

Synes du det virker interessant å skrive om problemstillinger som omhandler hvilke identitetsformer Stavanger 2025 bidrar til å konstruere, og hvem som faller utenfor?

Eller kanskje du kunne tenkt deg å sette søkelys på hvilken rolle kulturpolitiske satsninger som 2025 har i samfunnsutviklingen, eller for byutviklingen?

Da oppfordres du sterkt til å søke innen 27. oktober.

Du kan lese mer på Stavanger 2025 sine nettsider. Du kan lese mer på Stavanger 2025 sine nettsider.

Søknad med vedlegg sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no innen 27. oktober 2023. Merk e-posten med «Sak 23/33346 – Stavanger 2025 – Stipend til masterstudenter 2023».