Nye studier populære ved UiS – se årets søkertall

Det er to klare trender i søkertallene til Universitetet i Stavanger (UiS) i år: Nye studietilbud er veldig attraktive, og energi- og petroleumsteknologi har størst framgang.

Publisert Sist oppdatert
Markedsrådgiver ved UiS Susanna King står foran Arne Rettedals hus på campus Ullandhaug, en høy bygning i grått og oransje.
- UiS ligger over det nasjonale gjennomsnittet for antall primærsøkere per studieplass, forteller seniorrådgiver Susanna King.

5 812 primærsøkere har UiS som førstevalg i Samordna opptak i år. Det er en nedgang fra i fjor på 5,6 prosent eller 343 førsteprioritetssøkere. Primærsøker er en person som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet. UiS tilbyr i år 2 380 studieplasser til 52 studier. 

– Årsaken til nedgangen er en kombinasjon av færre søkere fra Rogaland, samt et godt arbeidsmarked i regionen. Vi følger de nasjonale trendene for flere av utdanningsområdene. Samtidig ligger vi over det nasjonale gjennomsnittet for antall primærsøkere per studieplass, sier seniorrådgiver Susanna King ved Universitetet i Stavanger.  

Den største gruppen søkere er 19-åringene, som står for 20 prosent av søknadene. 61 prosent av søkerne er 23 år eller yngre, mens 18 prosent av søkerne er mellom 30-49 år. Kun én prosent av søkerne er 50+. 

Opptaket samlet sett viser at en tredjedel av søkerne kommer fra Rogaland, en tredjedel søker fra andre fylker i Norge og en tredjedel fra utlandet. 

Tollutdanningen er mest søkt   

Nedgangen er størst på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, mye på grunn av at færre har søkt tollutdanningen i år. Selv om færre har søkt tollutdanningen i år, er studiet fortsatt det mest populære på UiS og det femte mest søkte per studieplass blant 1 332 studier i Norge. I år er det 940 primærsøkere til 60 studieplasser ved UiS.  

Tallene viser at de nye studiene er attraktive. Både bachelor i skolefritidspedagogikk, bachelor i digital serviceledelse, master i psykologi og master i rettsvitenskap (profesjonsstudium) har fått gode søkertall.  

– De to sistnevnte er også på topplisten over studier med flest primærsøkere per studieplass. Dette viser at vi er gode på å tilpasse oss arbeidslivets behov og tilby studier som er etterspurte, sier King.  

Andre populære utdanninger i Samordna opptak 

Den nest mest søkte utdanningen ved UiS i Samordna opptak er bachelor i økonomi og administrasjon med 552 primærsøkere til 191 studieplasser. På tredjeplass finner vi sykepleiestudiet med 469 primærsøkere til 315 studieplasser, og på fjerdeplass ligger bachelor i rettsvitenskap med 347 primærsøkere til 60 studieplasser.  

Det er også verdt å merke seg at energi- og petroleumsteknologi er mer populært. Årets tall viser at bachelor i energi- og petroleumsteknologi har en økning på 71 prosent sammenlignet med fjoråret og havner dermed på topplisten med 115 primærsøkere.  

– Det er gledelig at antallet søkere øker, og vi håper det fortsetter slik. Vi vet at det er stor etterspørsel i næringslivet etter kompetansen denne utdanningen gir, og den er relevant for hele energinæringen, understreker King.  

Følger nasjonal trend  

Nasjonalt er det nedgang i antall søkere til flere lærerutdanninger og sykepleieutdanningen. Den trenden følger UiS.  

Samtidig er det master i spesialpedagogikk med hele 597 primærsøkere som er aller mest søkt i lokalt opptak, tett etterfulgt av master i helsesykepleie med 385 primærsøkere. Dette er studietilbud som øker i popularitet.  

– UiS har også samlet sett flere primærsøkere per studieplass til lærerutdanningene enn det nasjonale gjennomsnittet. Det viser at det fortsatt er mange som vil jobbe i skole- og helsesektoren, sier King.  

Lokalt opptak  

Det lokale opptaket til toårige masterutdanninger og videreutdanninger ved UiS har 5 533 primærsøkere, en nedgang på 5,8 prosent.  

I vinter lyktes UiS med å få godkjennelse for å opprette masterutdanning i rettsvitenskap. Det nye studiet som nå er på plass, har 335 primærsøkere og bidrar til god oppgang for Handelshøgskolen ved UiS.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet fikk også god uttelling for den nye masteren i psykologi som landet 235 primærsøkere.  

Internasjonale utdanninger  

I år er det 4 553 primærsøkere til 321 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS, som tilsvarer 887 færre enn i fjor.  

I statsbudsjettet for 2023 ble det slått fast at internasjonale studenter som kommer utenfra EU/EØS og Sveits må betale studieavgift i Norge fra høsten av.  

– Den internasjonale søkningen til UiS er fortsatt veldig god, men disse har søkt før de fikk informasjon om hva de må betale for en studieplass. De vil få tilbud om plass løpende, og senest 25. juli. Det gjenstår å se hvor mange som vil takke ja til studieplassen nå som studieavgift er bekreftet, sier King.  

 UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket (Samordna opptak):

UtdanningAntall primærsøkereStudieplasser
1. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor94060
2. Økonomi og administrasjon, bachelor552191
3. Sykepleie, bachelor468315
4. Rettsvitenskap, bachelor34760
5. Sosialt arbeid, bachelor30487
6. Psykologi, bachelor24940
7. Paramedisin, bachelor22120
8. Skolefritidspedagogikk, bachelor (ny i 2023)19920
9. Barnevern, bachelor.163105
10. Datateknologi, bachelor15788

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket (Samordna opptak):

UtdanningPrimærsøkerer per studieplassAntall primærsøkereStudieplasser
1. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor15,794060
2. Paramedisin, bachelor11,122120
3. Skolefritidspedagogikk, bachelor (ny i 2023)10,019920
4. Psykologi, bachelor6,224940
5. Rettsvitenskap, bachelor5,834760
6. Idrett, årsstudium5,75710
7. Kunst og håndverk, årsstudium4,24210
8. Energi- og petroleumsteknologi, bachelor3,811530
9. Digital serviceledelse, bachelor (ny i 2023)3,815240
10. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor3,57020

Studier med flest primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:

UtdanningAntall primærsøkereStudieplasser
1. Spesialpedagogikk, master, hel- og deltid59745
2. Helsesykepleie, master deltid38525
3. Samfunnssikkerhet, master37750
4. Økonomi og administrasjon, master343100
5. Rettsvitenskap, master (ny i 2023)33530
6. Psykologi, master (ny i 2023)23520
7. Endringsledelse, master23142
8. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), deltid22269
9. Utøvende musikk, bachelor21528
10. Industriell økonomi, master 19763

Studier med flest primærsøkere i det internasjonale opptaket ved UiS:

UtdanningAntall primærsøkereStudieplasser
1. Business Administration, master87237
2. Computer Science, master5235
3. Data Science, master3705
4. Energy, Environment and Society, master26215
5. Biological Chemistry, master2615
6. Service Leadership in International Business, master21115
7. City and regional Planning, master2085
8. Industrial Asset Management, master2075
9. Structural and Mechanical Engineering, Mechanical Engineering, master1988
10. Petroleum Engineering, master19210

Kontaktperson ved UiS: Susanna King, seniorrådgiver - mobil 467 97 715.