Stort oppmøte fra UK ved Royal Conservatoire i Haag

Sist helg ble konferansen Audio Engineering Society convention holdt. Fakultet for utøvende kunstfag hadde ti representanter på plass i nederlandske Haag.

Published Sist oppdatert
Åtte studenter fra Music production-utdanningen ved Fakultet for utøvende kunstfag.
Fra venstre: Jack McAuley, Zack Bresler, Danielle Kwonglee, Laila Riis, Caspar Ernst (Erasmusstudnet ved UK høstsemesteret 2021, nå tilbake ved Detmold University), Anthony Shackell, Campbell Waldron, Kirill Tarasov, Mark Drews, Sage Harrington.

Åtte studenter fra Music production-utdanningen ved Fakultet for utøvende kunstfag besøkte den årlige konferansen Audio Engineering Society convention i Haag under helgen 7. – 8. mai.

De utgjorte derved den største studentgruppen av alle tilreisende på Royal Conservatoire hvor konferansen fant sted. Emnesansvarlige Zack Bresler og Mark Drews fantes og på plass for arrangementet.

Vi ønsker særlig Laila Riis masse lykke til når hun deltar i AES digitale studentkonkurranse i recording i neste uke!