Studieavgift for internasjonale studenter

Studenter med statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS or Sveits, skal betale studieavgift ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Hva betyr studieavgift for internasjonale studenter?

Studieavgift/skolepenger ble innført i Norge høsten 2023 av regjeringen, og gjelder for studenter med statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits som ikke inngår i et av de vedtatte unntakene.

For å sikre at vi ikke sender faktura for studieavgift til feil personer, ber vi alle søkere om å laste opp pass, nasjonalt ID-kort med statsborgerskap eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap i søknaden sin.

Hvor høy er studieavgiften?

Prisene for studenter som skal starte i studieåret 2024/2025 er publisert på nettsidene våre.

For de som allerede har startet på studieprogrammet, finner du prisene på tidligere studieavgifter (Tuition fees for 2023/2024).

Hvordan og når skal jeg betale studieavgiften?

Instruksjoner for hvordan å betale studieavgift er inkludert i tilbudsbrevet for internasjonale studenter. Dersom du skal betale, vil du motta faktura med mer informasjon, inkludert din frist for å betale fakturaen.

Frist for å betale studieavgift for studenter som trenger å søke om visum: 10. juni

Frist for å betale studieavgift for andre studenter: 1. september

Frist for å betale studieavgift for vårsemesteret: 1. februar

Hvordan søke om unntak fra studieavgift?

Noen søkere kan være unntatt fra å betale studieavgift basert på permanent opphold i Norge eller andre nære tilknytninger til Norge. Les mer om unntakene og dokumentasjonskrav.

Søkere som har mottatt og takket ja til tilbud om studieplass, vil motta instruksjoner om hvordan søke om unntak via epost.

Frist for å søke om unntak for søkere som trenger å søke om visum: 1. juni

Frist for å søke om unntak for andre studenter: 20. august

Frist for å søke om unntak for vårsemesteret: 20. januar

Studenter som trenger studietillatelse

Når du skal søke om oppholdstillatelse for studier i Norge, krever Utlendingsdirektoratet (UDI) at statborgere fra utenfor EU/EØS/Sveits skal dokumentere at man har nok penger for å leve av i perioden man skal studere i Norge. Summen som kreves for ett akademisk år er for tiden NOK 137 907 (justeres årlig). Denne summen kommer i tillegg til studieavgift.

Les mer om studietillatelse og visumsøknad.

Hvordan søke om refusjon?

Dersom du har betalt studieavgiften og senere må trekke deg fra studieprogrammet, kan du søke om å få studieavgiften refundert innen semesterregistreringsfristen:

Frist for høstsemester: 1. september

Frist for vårsemesteret: 1. februar

Regulations related to fees for international students outside the EEA and Switzerland (pdf)

For å søke om refusjon, må du skriftlig informere opptakskontoret at du trekker deg fra studieprogrammet innen fristen.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om studieavgift, kan du sende en epost til tuitionfees@uis.no.

Studieavgift