Autentiseringstjenesten for trådløst nett eduroam vil få et nytt sertifikat på onsdag 12. oktober kl 16.00.

Dette gjelder spesielt for UiS ansatte og studenter som besøker andre institusjoner som har eduroam slik som høgskoler, universiteter, flyplasser og sykehus etc.

Publisert Sist oppdatert

For noen brukere (avhengig av type trådløs enhet), så vil det kunne medføre en manuell godkjenning av det nye sertifikatet neste gang man kobler seg til eduroam. På UiS eiet bærbare pcer, og mobile enheter med Android og enheter med Linux OS, så vil godkjenningen skje automatisk i bakgrunnen.

Problemer på private trådløse enheter?

Det kan være at du må «glemme» eduroam på din enhet også koble til eduroam på nytt igjen. På noen enheter så må du høyre klikke på «eduroam» og velge «Glem». På andre enheter, så må du velge «Glem dette nettverket» og forsøke å logge på eduroam på nytt.

Problemer på UiS bærbar pc (administrert av UiS IT)?

Ny trådløs profil for eduroam trådløst nett med nytt sertifikat vil bli sendt ut til enheter som allerede er tilkoblet internett. Enheter som ikke er tilkoblet internett i tidspunktet for utrulling vil kunne oppleve problemer med tilkobling til eduroam etterpå. Bruker må da ta kontakt med IT-servicedesk.

Husk brukernavn er ansattnr@uis.no eller studentnr@uis.no og passord er ditt UiS-passord (Feide-passord).

iOS enheter administrert av UiS må koble seg opp til eduroam på nytt

Konfigurasjonsprofilen for eduroam vil bli fjernet på administrerte iOS-enheter, både telefoner og iPader. Konsekvensen av dette er at man må koble seg opp til eduroam på nytt.

Følg veiledning ved behov
Skulle du ha problemer med å koble til eduroam, vennligst ta kontakt med IT-servicedesk.