Lesesenteret er nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger +47 51 83 32 00 971564679
Hero Logo
Lesesenteret logo
Footer Background Image
Lesesenteret illustrasjon
Footer Logo
Lesesenteret
Landing page link
Show hero?
On
Subsection Search Parent