Hopp til hovedinnhold

Foredrag om fremtidens energisystemer

Onsdag 28. september 2022 kl. 19:00-20:30,
Arkeologisk museum, Peder Klows gt. 30, Stavanger.

Foredrag ved Jostein Dahl Karlsen, administrerende direktør i IEA-GOT.

Publisert: Endret:

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 28. september.

Jostein Dahl Karlsen holder foredrag med overskriften "IEA - Fremtidens energisystemer".

Foredraget går ut fra et systemperspektiv inn i den pågående og fremtidige energiutviklingen i lys av Ukraina-krisen. Utviklingen mot et lavutslippssamfunn adresseres i forhold til endringstakten i verdens energisystem sett opp mot politiske ambisjoner og den konkrete situasjonen i utvalgte land.

Følg med på NTVA-møtene på www.ntva.no.