Teoriseksjonen ved Fakultet for utøvande kunstfag

Teoriseksjonen har tilsette frå Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, musikkproduksjon og PPU.

Publisert Sist oppdatert

Kven underviser i kva i teoriseksjonen?

Her finn du ein oversikt over alle tilsette i teoriseksjonen.

Seksjonsleiar er Esa Olavi Lilja.
Theodor Barsnes Onarheim er koordinator for teoriseksjonen på jazz.

Teoriseksjon jazz:
 • Fadnes, Petter Frost - musikkhistorie
 • Halvorsen, Simen Kiil - jazzimprovisasjon
 • Herstad, Svein Olav - hørelære
 • Onarheim, Theodor Barsnes - sats- og hørelære
 • Torstrup, Thomas Eide - sats- og hørelære
 • Yttredal, Tor - musikkhistorie, utøver- og stilhistorie
Teoriseksjon klassisk:
 • Asheim, Nils Henrik - komposisjon, kirkemusikk
 • Bjelland, Stein - entreprenørskap for musikere
 • Eggestad, Olaf - masterprosjekt, musikkhistorie, stilforståelse og fortolkning, oppføringspraksis
 • Evjen, Kristian Thunestvedt - musikkhistorie, hørelære
 • Hosar, Halvor Kristiansson - musikkhistorie
 • Lilja, Esa Olavi - masterprosjekt, sats- og hørelære
 • Meling, Lise Karin - musikkhistorie, tidligmusikk, oppføringspraksis

Les meir om dei tilsette i teoriseksjonen

Professor II i komposisjon og kirkemusikk
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Universitetslærer i entreprenørskap
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Førstelektor i musikkteori
51834043
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Universitetslektor i musikkteori/hørelære
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Professor i improvisert musikk
51834036
Bjergsted, blokk 5
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor i jazz
51833031
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i jazz
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førstelektor i musikkhistorie
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Førsteamanuensis i musikkteori
51832162
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Førsteamanuensis i musikkteoretiske fag
51834035
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Universitetslektor i jazz
Campus Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor undervisningsleder jazz
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Professor i jazz saxofon
51834032
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Les meir om oss