Music and dance theory at the Faculty of Performing Arts

The theory department has employees from the Department of Classical Music and the Department of Jazz, Dance, PPU and Music Production.

Published Updated on

Employees theory - classical music

Førsteamanuensis i musikkteori
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music
Førsteamanuensis i musikkteoretiske fag
51834035
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music
Førstelektor i musikkteori
51834043
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music
Universitetslærer i entreprenørskap
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music
Professor II i komposisjon og kirkemusikk
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music
Universitetslektor i musikkteori/hørelære
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music
Førstelektor i musikkhistorie
Faculty of Performing Arts
Department of Classical Music

Employees theory- jazz

Universitetslektor undervisningsleder jazz
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Professor i improvisert musikk
51834036
Bjergsted, blokk 5
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i jazz
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Employees theory - Dance

Førsteamanuensis i drama og teater
Faculty of Arts and Education
Department of Education and Sports Science
Universitetslektor i dans
51834045
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor i dans
51834031
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i dans
Bjergsted, Fakultet for utøvende kunstfag
Faculty of Performing Arts
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Read more about