– Nytt tunnelsenter forsterker samarbeidet mellom akademia og industri

Det nye tunnelsenteret i Sandnes er svært viktig både regionalt og nasjonlt, mener professor Ove Njå.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesordfører Marianne Chesak åpnet nytt tunnelsenter på Ganddal i november. Foto: VIA

I november åpnet et nytt tunnelsenter på Ganddal. Tunnelsenteret er bygd i et allerede eksisterende fjellanlegg, men er tilpasset ny bruk. En av tunnelene fungerer som øvingslokale for nødetater, mens den andre er fullt utrustet som en vegtunnel og skal fungere som et innovasjonssenter for bransjebedriftene i næringsklyngen VIA – Vital Infrastruktur Arena, melder VIA på sine hjemmesider.

– Det er veldig viktig å få på plass dette senteret. Industrien får en arena hvor de kan vise fram sine produkter, samtidig som tunnelsenteret skal bidra til læring og kompetanseheving i bransjen, sier professor Ove Njå.

Rogaland er ett av fylkene med flest tunneler. Her ligger også verdens lengste undersjøiske vegtunneler – Ryfylketunnelen som åpnet i 2019 og Rogfast som nå er under bygging. Dette er utgangspunktet for at VIA og Rogaland brann og redning IKS har samarbeidet for å få etablert senteret i Rogaland.

Bilde: Professor Ove Njå
Professor Ove Njå

– Senteret forsterker Sasiro som arena for arbeid med samfunnssikkerhet i Rogaland. Samtidig er den en brikke i vårt mål om å bli nasjonalt kompetansesenter for tunnelsikkerhet. Studenter ved UiS og andre steder vil kunne bruke tunnelsenteret i forbindelse med oppgaveskriving, sier Njå.

– Tunnelsenteret vil være et bindeledd mellom akademia og industrien, avslutter Njå.

Senteret har blitt realisert med støtte fra Rogaland fylkeskommune, klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og gjennom dugnad fra medlemsbedriftene i VIA.