Disputas for Camilla Lausund Fitjar

Fredag 12. april 2024 kl. 10:00-15:00,
Arne Rettedals hus, Ø-110.

Fitjar vil forsvare avhandlingen: Advances in the study of handwriting: Influential factors, measures and methods.

Published Sist oppdatert
CLF

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00. Prøveforelesning og disputas vil foregå i Arne Rettedals hus, Ø-110.

Fitjar vil forsvare avhandlingen: Advances in the study of handwriting: Influential factors, measures and methods.

Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten.