Catholic University of Portugal

Benytt muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene i Lisboa, Portugal.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universidade Católica Portuguesa (UCP) ble grunnlagt i 1967 og er et universitet lokalisert i Lisboa. Hovedfagområdene er teologi, jus, økonomi, sosialvitenskap og teknikk.

UiS har en Erasmus+ avtale med UCP som gjelder for Det teknisk- og naturvitenskapelige fakultet. Avtalen er anbefalt for studenter ved masterstudiet i risikostyring ( sosial science ) ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Undervisningsspråk

Engelsk og portugisisk.

UCP tilbyr språkkurs i portugisisk.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser for master studenter i risiko ( social sciene )

Antall friplasser per semester

2 plasser innen social science

Informasjon om skolepenger

Ingen skolepenger

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+ avtale får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september-februar

Vårsemester: februar-juli

Valg av emner

Bolig

Flere spørsmål?