Ghent University

Grip muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene midt i Europa. Ghent University ligg sentralt til i Belgia, i den vakre historiske byen Gent, kun 30 min fra Brussel, Antwerpen og Brygge.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet i Gent er et av de største universitetene i Belgia, med mer enn 40 000 studenter.
Universitetet skårer høyt på internasjonale rankinglister og har i mange år vært på topp 100 listen over de beste universitetene i verden.

UiS har en utvekslingsavtale med Ghent University innen biologi og biologisk kjemi ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Avtalen er anbefalt for studenter på master i biologisk kjemi.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet, vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 master studenter biologisk kjemi/biologi

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - februar

Vårsemester: Mars - juli

Akademisk kalender

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?