Politecnico di Torino

Italia venter - Reis på utveksling til Politecnico di Torino!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Politecnico di Torino er et universitet i Torino i Piemonte, nordvest i Italia. Universitetet ble stiftet i 1859 og er Italias eldste tekniske universitet. Torino er Italias fjerde største by og ligger nært både middelhavet, fjellene og Milano. Byen har blitt kåret til en av verdens beste destinasjoner og her kan du nyte god mat, kultur og sportsaktiviteter av mange slag.

UiS har en utvekslingsavtale med Politecnico di Torino som gjelder for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Avtalen gjelder for studenter på institutt for energi- og petroleumsteknologi og institutt for energiressurser. Politecnico di Torino er anbefalt for Master i Petroleumsteknologi.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: slutten av september – midten av januar

Vårsemester: slutten av februar – midten av juni

Akademisk kalender

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?