Polytechnic University of Catalonia

Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) er et universitet i Barcelona som ble stiftet i 1971. I 2019 hadde universitetet ca. 33.000 studenter.

UiS har en utvekslingsavtale med UPC som gjelder for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Avtalen er gjeldende for to campus ved UPC: School of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering of Terrassa (ESEIAAT) og Barcelona School of Industrial Engineering (ETSEIB).

Undervisningsspråk

Engelsk og spansk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

School of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering of Terrassa (ESEIAAT): 2 master studenter

Barcelona School of Industrial Engineering (ETSEIB): 4 studenter

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september-januar

Vårsemester: februar-juli

Akademisk kalender

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?