Tallinn University

Reis som utvekslingsstudent til TLU - en av Estlands største institusjoner innen høyere utdanning.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Tallinn University (TLU) er et universitet med rundt 7000 studenter plassert i Estlands hovedstad, Tallinn. Selve campus ligger sentralt i Tallinn.

UiS har en utvekslingsavtale med TLU som gjelder for Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Avtalen gjelder for studenter på bachelorprogrammet i idrett og innen Education. Vær oppmerksom på at det er begrenset med emner på engelsk innenfor Education, så avtalen er ikke anbefalt for GLU-programmene.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

IGIS har to avtaler med TLU: 2 plasser for BA-studenter i idrett (School of Natural Sciences and Health) og 1 plass innen Education (School of Educational Sciences).

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 23. august - 30. januar

Vårsemester: 31. januar - 30. juni

Akademisk kalender

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

Informasjon om bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?