Forskningssamarbeid med Folkehallene skal forhindre utenforskap

Forskere fra Nettverk for velferdsforskning har gjennom sommeren samlet inn data for å kartlegge bruken og betydningen av gratistilbud for barn.

Publisert Sist oppdatert

Et barn med langt, lyst hår, hvite og rosa klær har ryggen til kamera mens hun klatrer i en klatrevegg
Aria (8) tester ut klatreveggen i Vår Energi Sørmarka Arena. Foto: Marita Wassbakk.

Våren 2023 inngikk Nettverk for velferdsforskning et samarbeid med Folkehallene for å utforske muligheten for et forskningsprosjekt knyttet til ungt utenforskap. Folkehallene er en interkommunal sammenslutning av ulike idrettsanlegg med mål om å bidra til bedre folkehelse, sosial utvikling og mestring gjennom lavterskelaktiviteter og derigjennom motvirke utenforskap blant barn og unge.

Nettverket arrangerte to workshops i løpet av våren 2023, hvor Folkehallene sammen med forskere fra NORCE Norwegian Research Centre, VID vitenskapelige høgskole og Universitetet i Stavanger drøftet mulige vinklinger for et samarbeidsprosjekt.

Arbeidet resulterte i et pilotprosjekt som ble gjennomført sommeren 2023, knyttet til arrangementet Sommer i Folkehallene, et gratistilbud for unge opp til 16 år, hvor barn kan prøve et bredt utvalg av aktiviteter.

Danner grunnlag for større samarbeidsprosjekt

Helga Birgit Bjørnarå, Forsker II ved NORCE, har ledet pilotprosjektet. Gjennom sommeren ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant barna selv samt blant de yngre barnas foresatte.

– Vi ønsker blant annet å få svar på hvem som benytter seg av tilbudet, for eksempel om det treffer barn som ellers ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter, sier Bjørnarå.

Målet er at pilotstudien skal danne grunnlag for et større samarbeidsprosjekt mellom Folkehallene og forskere tilknyttet nettverket.

Studenter er blitt invitert til å skrive mastergradsprosjektene sine i tilknytning til pilotprosjektet. Tanja L. Kleiven tar en master i idrettsvitenskap ved Institutt for grunnskolelærer, idrett og spesialpedagogikk, og har valgt å gjøre nettopp det.

– Da jeg fikk høre om denne muligheten, fanget det min oppmerksomhet. Jeg har selv vært aktiv i idrett og vet at det kan gi mye glede, så en satsning som dette treffer godt hos meg, forteller hun.

I masteroppgaven sin ønsker Tanja å se nærmere på hvorvidt sosioøkonomisk status, sosial tilhørighet og deltakelse i organisert fritid har noe å si for hvem som benytter seg av denne type gratistilbud. 

Ga god respons

Flere tusen barn benyttet seg av Folkehallenes gratistilbud i sommer.

– Bredden i aktiviteter gjorde at alle fant noe de syntes var gøy, forteller Turid Espevik, som til daglig jobber i Folkehallene.

Hun opplevde at datainnsamlingen gikk bedre enn forventet. Kartleggingsstasjonen ble plassert like ved en utleiestasjon som alltid var bemannet. Espevik forteller at ungdommene som var sommerverter, gjorde en god jobb med å rekruttere barn og foreldre til undersøkelsen.

– Det fineste med Sommer i Folkehallene var likevel å se samspillet mellom sommervertene og barna, og ikke minst gleden og mestringen hos de unge, sier hun og fortsetter:

– Flere av barna sa at dette var noe av det kjekkeste de hadde gjort!