Skip to main content

Geoscience Applications GEO906

Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

GEO906

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår, Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Vår, Høst

Language of instruction

Engelsk

Offered by

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne forstå de grunnleggende begrepene i de viktigste temaområdene innenfor petroleumsgeologi, og forstå hvordan disse anvendes i forskningen. Studentene skal ha en fullstendig forståelse av hvordan geologiske data er innhentet, behandlet og fortolket for å ta beslutninger om utforskningen av-, og utnyttelsen av hydrokarboner.
Innhold

Utvalgte, grunnleggende temaer innenfor:

- Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer

- Strukturell geologi

- Petrografi og geokjemi

- Utforskende geofysikk og petrofysikk

- Sub-overflatisk fortolkning

- Geostatistikk og beslutningsanalyse

- Konstruksjon av geomodeller

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Sedimentologi, strukturell geologi og geofysikk
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Mappevurdering med tester og presentasjon 1/1 Bestått - Ikke bestått

To prøver og en presentasjon. Prøvene avholdes ved slutten av første og andre semester.De tre evalueringene teller for en total karakter. Det er ikke mulig a tar bare en del av mappen

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alejandro Escalona Varela
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer
I løpet av det akademiske året skal studententene delta på utvalgte forelesninger som skal dekke temaene ovenfor og/eller finne litteratur som er relevant i forhold til innholdet.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto