Hopp til hovedinnhold

Geoscience Applications GEO906

Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

GEO906

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne forstå de grunnleggende begrepene i de viktigste temaområdene innenfor petroleumsgeologi, og forstå hvordan disse anvendes i forskningen. Studentene skal ha en fullstendig forståelse av hvordan geologiske data er innhentet, behandlet og fortolket for å ta beslutninger om utforskningen av-, og utnyttelsen av hydrokarboner.
Innhold

Utvalgte, grunnleggende temaer innenfor:

- Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer

- Strukturell geologi

- Petrografi og geokjemi

- Utforskende geofysikk og petrofysikk

- Sub-overflatisk fortolkning

- Geostatistikk og beslutningsanalyse

- Konstruksjon av geomodeller

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Sedimentologi, strukturell geologi og geofysikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering med tester og presentasjon 1/1 Bestått - Ikke bestått

To prøver og en presentasjon. Prøvene avholdes ved slutten av første og andre semester.De tre evalueringene teller for en total karakter. Det er ikke mulig a tar bare en del av mappen

Fagperson(er)
Arbeidsformer
I løpet av det akademiske året skal studententene delta på utvalgte forelesninger som skal dekke temaene ovenfor og/eller finne litteratur som er relevant i forhold til innholdet.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto