Daniela Müller-Eie

Professor

Faculty of Science and Technology
Department of Safety, Economics and Planning
KE C-323
Follow me

Bio

I am a Professor in Urban Planning with an educational background in architecture and urban design, and a PhD in sustainable urban development (architecture) from the Mackintosh School of Architecture / Glasgow University (2012). 

Research

I am part of the research group in Sustainable urban development, planning and design and the Smart sustainable cities research network. In my research, I focus on 
•    Urban sustainability: sustainable development of the urban built environment and sustainable urban mobility, related land use and transport planning measures and the assessment of their effectiveness
•    Urban sustainable behaviour: the human, social, and cultural aspects of urban sustainable lifestyles and the need for behaviour change
•    Urban quality: spatial quality and its relationship to quality of urban live, as well as human behaviour and perception  

Projects

Bymobilitet
SMARTIS 2.0

Teaching

I teach at the 5-year master in City and Regional Planning (since 2013) and I have been study program leader (2016-2020).

I currently teach the following courses:

BYG105 Spatial understanding and urban theory
BYG500 Urban analysis and planning methods

I am also responsible for:

Bachelor thesis in civil engineering - urban and regional planning
Master thesis in city and regional planning
BYG900 PhD Project course in Urban Planning

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gholami, Hassan

   (2021)

   Feasibility Study of Building Integrated Photovoltaic (BIPV) as a Building Envelope Material in Europe.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-031-4.

   Hefte 608.

  • Müller-Eie, Daniela; Alvarez, Ana Llopis; Leknes, Einar

   (2021)

   Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-165-6.

  • Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar

   (2019)

   Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem».

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti

   (2018)

   Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse.

   ISBN 978-82-490-0916-9.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2012)

   Urban Environmental Performance and Individual Behaviour: A Comparison between Freiburg and Stavanger.

 • Formidling
  • Müller-Eie, Daniela; Lyngstad, Ingfrid; Alvarez, Ana Llopis; Røstvik, Harald Nils

   (2024)

   Er planleggere godt nok rustet til å takle klimaendringene?.

   Teknisk Ukeblad.

   ISSN 0040-2354.

  • Palacio, Fabio Hernandez; Müller-Eie, Daniela

   (2024)

   Mellom kvalitet og profitt på sykehus­tomten.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2024)

   Kommentar til UiS Mobilitetsundersøkelse 2024.

  • Kosmidis, Ioannis; Müller-Eie, Daniela

   (2024)

   Measuring perceived transfer inconvenience in commute trips combining bicycles and public transport..

   The 10th Nordic Geographers Meeting;

   2024-06-24 - 2024-06-27.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2023)

   Stedsanalyse for bærekraftig stedsutvikling.

   Nasjonal Masterklasse;

   2023-03-15 - 2023-03-16.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2023)

   Byutvikling og mobilitet.

   Mobilitetskonferanse;

   2023-04-21 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2023)

   Smart Sustainable Mobility - The role of new mobility and technology for urban planning and urban travelers .

   Smart City Research Symposium;

   2023-12-06 - 2023-12-07.

  • Müller-Eie, Daniela; Kosmidis, Ioannis; Pritchard, Ray; Berre, Helmer; Henriksen, Espen Strand

   (2022)

   What is the role of cycling and walking in smart cities?.

   Education, research and innovation for the green transition;

   2022-05-11.

  • Müller-Eie, Daniela; Pritchard, Ray

   (2022)

   Travel behaviour and attitudes in the Stavanger city region.

   International Conference on Traffic and Transport Psychology;

   2022-08-23 - 2022-08-25.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2022)

   Mobilitet på Nord-Jæren.

   Mobilitetskonferanse;

   2022-05-25 - .

  • Müller-Eie, Daniela; Sageidet, Barbara Maria

   (2021)

   Smart City book project - Do you want to contribute?.

   Annual Smart City Seminar - UiS;

   2021-06-10.

  • Müller-Eie, Daniela; Leknes, Einar

   (2021)

   Et paradigmeskifte i byplanleggingen?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.

   ISSN 0805-083X.

  • Müller-Eie, Daniela; Leknes, Einar

   (2021)

   Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-165-6.

  • Müller-Eie, Daniela; Knutsen, Eivind; Selland, Eileen Pedersen

   (2019)

   Personal Travel Planning - A review of soft transport measure cirteria and effects.

   Sustainable City;

   2019-10-01 - 2019-10-03.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   HjemJobbHjem – Gjennomføring og effe.

   Kollektivforums Årskonferanse 2019;

   2019-02-12 - 2019-02-13.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Fremtidens mobilitet.

   Mobilitetskonferanse 2019;

   2019-03-21 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Hillevåg.

   Kåkå Debatt;

   2019-04-02 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Bom eller ikke bom - hva er alternativet?.

   Forsker Standup;

   2019-09-24 - .

  • Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar

   (2019)

   Hva skal til for at du lar bilen stå?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Geographic Transport Planning Principles in Norwegian City Regions: The Case of Work Travel in Stavanger.

   Conference in Sustainable Urban Mobility;

   2018-05-24 - 2018-05-25.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Personlig transportplanlegging og kampanjer.

  • Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar; Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Fremtidens Byer.

   Seminar om Byutvikling og Mobilitet;

   2017-03-10 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Fremtidens Byer: Mål, Virkemidler, Mennesker.

   NTVA Fagseminar;

   2017-04-05 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Reiseatferd & Reiseplanlegging.

   Seminar om Byutvikling og Mobilitet;

   2017-03-10 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Bærekraftig mobilitet.

   Nettverket for Bypakkekommunikasjon;

   2017-10-26 - .

  • Müller-Eie, Daniela

   (2016)

   Bærekraftig byliv.

   BOBY Fagmøte;

   2016-06-06 - .

  • Müller-Eie, Daniela; Røstvik, Harald Nils

   (2016)

   Bærekraftig Byliv i Freiburg – Hva kan vi lære?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.

   ISSN 0805-083X.

   Volum 47.

   Hefte 5.

   s.50-55.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2016)

   Et sentrum vil fort bli uinteressant hvis det er ett av mange.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2014)

   Kritisk masse: Hvor mange mennesker trenger byen og hvor mye by trenger menneskene?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.

   ISSN 0805-083X.

   Hefte 5.

   s.46-51.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway