Hopp til hovedinnhold

Daniela Müller-Eie

Førsteamanuensis i Byutvikling og Urban Design

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-323
Bio

Forskningsområder / Research interests

•    Urban bærekraft: bærekraftig byutvikling og mobilitet, tilknyttet arealbruk og transporttiltak og evalueringen av deres effekt (inkl. best-practive og indikatorutvikling)
•    Bærekraftig atferd: menneskelige, sosiale og kulturelle aspekter ved urbane livsstiler og behovet for atferdsendring
•    Kvalitet i byrromet: stedskvalitet og sammenheng med subjektiv atferd og oppfatninger
•    Bystruktur: samordnet areal- og transportplanlegging og lokal og regional sentrumsutvikling

•    Urban sustainability: sustainable development of the urban built environment and urban mobility, related land use and transport planning measures and the assessment of their effectiveness (including best practice and urban performance indicator development)
•    Urban sustainable behaviour: the human, social and cultural aspects of urban sustainable lifestyles and the need for behaviour change
•    Urban quality: spatial quality and its relationship to human behaviour and pecption
•    Urban structure: integrated land use and transport planning including the design of feasible urban cores/centres in cities and regions

Bioakgrunn / Background
Med bakgrunn i arkitektur og urban design har Daniela Müller-Eie en forståelse for individuell atferd i bymiljøet som nøkkelen for å skape mer bærekraftige byer. Hun har siden jobbet med forskning som undersøker sammenhengen mellom det fysiske miljøet, og  sosio-kulturelle og psykologiske kondisjoner. Hun fokuserer særlig på bærekraftig mobilitet og kvalitet i byrommet.

Hennes pedagogisk tilnærming bygger på kritisk refleksjon og søker å formidle en antroposentrisk tilnærming til byplanlegging. Hun underviser innen stedsforståelse og byplanleggingsteori og -histore, lokal og regional sentrumsutvikling, og byplanleggings- og analysemetoder. Ved hjelp av problem-basert læring veileder hun bachelor- og masterstudenter innen bærekraftig byutvikling og mobilitet, stedsanalyse og utforming av offentlige rom. Hun veileder for tiden tre PhD kandidater.

With an education in architecture and urban design, Daniela Müller-Eie realised early that understanding individual behaviour within urban settings is at the core of achieving more sustainable cities. She has since devoted research activities to understanding the interactive effects between physical structures, and socio-cultural and psychological conditions. Her focus is on achieving more sustainable travel behaviour and increasing the quality in public space.
Her pedagogic aims are to install a critical capacity and evoke a sensitivity for an antropocentric approach to urban planning in her students. She teaches courses within spatial understanding and urban planning theory and history, regional planning and the development of local and regional centres, as well as urban analysis and planning methods. Using problem-based learning, she also tutors students in theoretical, analytical and design projects in the fields of sustainable urban development, urban analysis and public place design for their bachelor and master projects. She currently supervises three PhD candidates.

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Llopis Alvarez, Ana; Müller-Eie, Daniela

   (2021)

   Housing circumstances and quality of life among local and immigrant population in Norwegian neighbourhoods.

   Journal of Housing and the Built Environment

   ISSN 1566-4910.

   DOI: 10.1007/s10901-021-09853-w

  • Müller-Eie, Daniela; Knutsen, Eivind; Selland, Eileen Pederser

   (2019)

   Personal Travel Planning: Review of Soft Transport Measure Criteria and Effects.

   WIT Transactions on Ecology and the Environment

   ISSN 1746-448X.

   Volum 238.

   DOI: 10.2495/SC190521

  • Müller-Eie, Daniela; Alvarez, Ana Llopis

   (2019)

   An Approach To Perception Mapping: Using Maps To Investigate Local User Perceptions Of Urban Quality In Hillevåg, Norway.

   Journal of Urban Design

   ISSN 1357-4809.

   DOI: 10.1080/13574809.2019.1656524

  • Gholami, Hassan; Røstvik, Harald Nils; Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Analysis of solar radiation components on building skins for selected cities. I: Proceedings of 14th Conference on Advanced Building Skins.

   Advanced Building Skins. ABS

   ISBN 978-3-9524883-0-0.

   s.541-549.

  • Gholami, Hassan; Røstvik, Harald Nils; Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Holistic economic analysis of building integrated photovoltaics (BIPV) system: case studies evaluation.

   Energy and Buildings

   ISSN 0378-7788.

   Volum 203.

   DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.109461

  • Müller-Eie, Daniela; Reinertsen, Monica; Tøssebro, Erlend

   (2018)

   Electronic Behaviour Mapping And Gis Application For Stavanger Torget, Norway.

   International Journal of Sustainable Development and Planning (IJSDP)

   ISSN 1743-7601.

   Volum 13.

   Hefte 4.

   s.571-581.

   DOI: 10.2495/SDP-V13-N4-571-581

  • Alvarez, Ana LLopis; Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Residential Conditions For Immigrant Population.

   International Journal of Sustainable Development and Planning (IJSDP)

   ISSN 1743-7601.

   Volum 13.

   Hefte 2.

   s.268-280.

   DOI: 10.2495/SDP-V13-N2-268-280

  • Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Geographic Transport Planning Principles in Norwegian City Regions: The Case of Work Travel in Stavanger.

   Advances in Intelligent Systems and Computing

   ISSN 2194-5357.

   Volum 879.

   s.780-788.

   DOI: 10.1007/978-3-030-02305-8_94

  • Llopis Alvarez, Ana; Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Quality of urban life and its relationship to spatial conditions.

   WIT Transactions on Ecology and the Environment

   ISSN 1746-448X.

   Volum 223.

   s.285-296.

   DOI: 10.2495/SC170251

  • Müller-Eie, Daniela; Bjørnø, Lene

   (2017)

   The Implementation of Urban Sustainability Strategies: Theoretical and Methodological Implications for Researching Behaviour Change.

   International Journal of Sustainable Development and Planning (IJSDP)

   ISSN 1743-7601.

   Volum 12.

   Hefte 5.

   s.894-907.

   DOI: 10.2495/SDP-V12-N5-894-907

  • Müller-Eie, Daniela; Bjørnø, Lene

   (2015)

   Urban Sustainability And Individual Behaviour. I: Sustainable Development.

   WIT Press

   ISBN 978-1-78466-157-1.

   s.29-40.

   DOI: 102495/SD150031

  • Müller-Eie, Daniela; Bjørnø, Lene

   (2014)

   Urban sustainability as social innovation. I: THE SUSTAINABLE CITY IXUrban Regeneration and Sustainability, Volume I.

   WIT Press

   ISBN 9781784660239.

   s.97-109.

   DOI: 10.2495/SC1140091

 • Bøker og kapitler
  • Müller-Eie, Daniela; Alvarez, Ana Llopis; Leknes, Einar

   (2021)

   Paradis: En sosiokulturell stedsanalyse.

   ISBN 978-82-8408-165-6.

  • Gholami, Hassan

   (2021)

   Feasibility Study of Building Integrated Photovoltaic (BIPV) as a Building Envelope Material in Europe.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-8439-031-4.

   Hefte 608.

  • Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar

   (2019)

   Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem».

  • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti

   (2018)

   Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse.

   ISBN 978-82-490-0916-9.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2012)

   Urban Environmental Performance and Individual Behaviour: A Comparison between Freiburg and Stavanger.

 • Formidling
  • Müller-Eie, Daniela; Leknes, Einar

   (2021)

   Et paradigmeskifte i byplanleggingen?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

  • Müller-Eie, Daniela; Sageidet, Barbara Maria

   (2021)

   Smart City book project - Do you want to contribute?.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Fremtidens mobilitet.

  • Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar

   (2019)

   Hva skal til for at du lar bilen stå?.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Müller-Eie, Daniela; Knutsen, Eivind; Selland, Eileen Pedersen

   (2019)

   Personal Travel Planning - A review of soft transport measure cirteria and effects.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   HjemJobbHjem – Gjennomføring og effe.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Hillevåg.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2019)

   Bom eller ikke bom - hva er alternativet?.

  • Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar; Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Geographic Transport Planning Principles in Norwegian City Regions: The Case of Work Travel in Stavanger.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2018)

   Personlig transportplanlegging og kampanjer.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Bærekraftig mobilitet.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Fremtidens Byer.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Reiseatferd & Reiseplanlegging.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2017)

   Fremtidens Byer: Mål, Virkemidler, Mennesker.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2016)

   Bærekraftig byliv.

  • Müller-Eie, Daniela; Røstvik, Harald Nils

   (2016)

   Bærekraftig Byliv i Freiburg – Hva kan vi lære?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

   Volum 47.

   Hefte 5.

   s.50-55.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2016)

   Et sentrum vil fort bli uinteressant hvis det er ett av mange.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Müller-Eie, Daniela

   (2014)

   Kritisk masse: Hvor mange mennesker trenger byen og hvor mye by trenger menneskene?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

   Hefte 5.

   s.46-51.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway