University of the West of Scotland

Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

UWS er blant dei største universiteta i Skottland og har stolte tradisjonar som går over 100 år tilbake i tid. UWS har seks "academic schools" fordelt på fire campuser i Ayr, Dumfries, Hamilton and Paisley (UiS-studentane vil vera tilknytta Paisley campus). Det breie fagtilbodet gjer at både mange britiske og internasjonale studentar studerer ved UWS, og universitetet rangerer høgt på kåringar over studenttilfredshet. UWS har rundt 16.000 studentar totalt og blant desse er det rundt 1500 internasjonale studentar som kjem frå over 70 land.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskapar

Studentar som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikkje oppfyller kravet vil få tilbud om eit gratis online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer

Ingen karakterkrav.

Antal utvekslingsplassar totalt

2 studentar frå bachelor- og masterprogrammet i økonomi og adminstrasjon.

Informasjon om skulepengar

Studentar som reiser på Erasmus+-utveksling er fritekne for skulepengar ved ved UWS.

Moglegheit for stipend

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen, finnes det også en mulighet for Erasmus+-internasjonal dimensjon-stipend. Dersom det er tilstrekkelig med midler tilgjengelig, vil studenter kunne få tildelt et slikt stipend.

Studenter som søker på Erasmus+ internasjonal dimensjon-stipend vil først få svar på om de mottar stipend ca. 3 uker etter søknadsfrist (1. februar for utveksling på høsten og 1. september for utveksling på våren).

Informasjon om prioriteringer og stipendsatser.

Studenter under Erasmus+ Internasjonal dimensjon slipper å betale skolepenger.

Semesterorganisering

Haustsemester: medio september - medio desember (eigen ordning for utvekslingstudentar).

Vårsemester: medio januar - medio juni.

Val av emne

https://www.uws.ac.uk/international/study-options/

Studiepoeng i utlandet

1 ScotCAT = 0,5 ECTS credit (studiepoeng). 60 ScotCAT credits tilsvarer eit semester fulltidsstudium i Noreg.

Bustad

Studentar får bistand frå UWS til å finne bolig.

Fleire spørsmål?