Hopp til hovedinnhold

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og de store globale utfordringene.

Publisert: Endret:
Fakta
Partnere

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger

Kontakt

Leder: Dolly Jørgensen

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og de store globale utfordringene. Medlemmene får muligheten til å delta på seminarer ved NoRS-EH-sine partnerinstitusjoner; universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger, Agder og NTNU. Forskerskolens kurser utfyller tilbudene til partnerinstitusjonenes ph.d.-programmer og har som mål å sikre at doktorgradskandidater over hele Norge har muligheter for spesialiserte seminarer og tilgang til et landsdekkende nettverk om miljøhumaniora.

NoRS-EH tilbyr medlemmene et tredelt program som består av et oversiktskurs i miljøvitenskap, fordypningskurs kurs i miljøhumanistiske temaer med internasjonal deltakelse, og utvikling av et større fellesskap for forskere og studenter i feltet. Ph.d.-kandidater fra norske universiteter som arbeider med temaer og forskningsmetoder relatert til miljøvitenskap får gjerne søke på disse kursene.

Miljøhumaniora er en ganske ny, men raskt voksende, radikalt tverrfaglig innsats som utfyller miljøvitenskap og offentlig politikk ved å fokusere på de kulturelle, historiske, kunstneriske og etiske dimensjonene ved miljøspørsmål. Grovt sett undersøker miljøhumaniora forholdet mellom mennesker og miljøet. De ser kritisk på den nåværende planetariske situasjonen som en krise av miljøfantasi, som krever et sentralt paradigmeskifte i våre verdier, vaner, rutiner og fremstillinger. Miljøhumaniora er en viktig del i utviklingen av bærekraftige relasjoner med planeten vår og dens mangfoldige innbyggere.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets nasjonale forskerskoleprogram fra 2019 til 2025.

Om forskerskolen

NoRS-EH er et samarbeide mellom syv universiteter (fem partnere og to tilknyttede universiteter) spredt over Norge for å tilby verdensledende doktorgradsutdanning i miljøhumaniora. Vi tilbyr våre Ph.d.-forskere et tredelt program gjennom teori- og metodekurs i miljøhumaniora, spesialistkurs og utvikling av et fellesskap, og aktiviteter som støtter studentene.

Medlemmene av NoRS-EH får muligheten til å delta på seminarer ved NoRS-EH-sine partnerinstitusjoner; universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger, Agder og NTNU. Forskerskolens kurser utfyller tilbudene til partnerinstitusjonenes ph.d.-programmer og har som mål å sikre at doktorgradskandidater over hele Norge har muligheter for spesialiserte seminarer og tilgang til et landsdekkende nettverk.

NoRS-EH tilbyr medlemmene et tredelt program som består av et oversiktskurs i miljøvitenskap, forypningskurs kurs i miljøhumanistiske temaer med internasjonal deltakelse, og utvikling av et større fellesskap for forskere og studenter i feltet. Ph.d.-kandidater fra norske universiteter som arbeider med temaer og forskningsmetoder relatert til miljøvitenskap får gjerne søke på disse kursene.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets nasjonale forskerskoleprogram fra 2019 til 2025.

 • Dolly Jørgensen (UiS, leder)
 • Karen Lykke Syse (UiO SUM)
 • Ursula Münster (UiO OSEH)
 • Kyrre Kverndokk (UiB)
 • Julia Leyda (NTNU)
 • May-Brith Ohman Nielsen (UiA)

Ph.d-studentrepresentanter

 • Hilde Røsstad (UiA)
 • Gitte Westergaard (UiS)

Eksterne styremedlemmer

 • Marco Armiero (KTH Stockholm, Sweden)
 • Heather Anne Swanson (Aarhus University, Denmark)

Opptak

Vil du delta? Her finner du informasjon om hvordan bli medlem av NoRS-EH.

Ph.d.-kandidater som ønsker å søke om opptak til forskerskolen må oppfylle følgende kriterier:

• er tatt opp på et ph.d-program i Norge

• arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er relatert til miljøhumaniora

• er innstilt på å samarbeide med andre i et forskerutdanningsprogram og for å delta i fellesaktiviteter

• opptak søkes vanligvis ved oppstart av stipendiatperioden

Ta stilling til om ditt prosjekt passer inn i forskerskolens profil. Diskuter dette med din(e) veileder(e). Det forventes at veileder deltar på veilederseminar i NoRS-EH sin regi. Sørg også for å sjekke at kriterier for opptak er oppfylt.

Send en e-post til forskerskolens koordinator Dolly Jørgensen med:

1. Prosjektbeskrivelse

2. Søknadsbrev (max 500 ord)

I søknadsbrevet skriver du om hvilke forventninger du har til forskerskolens innhold, aktiviteter og hvorfor du mener ditt avhandlingsarbeid passer inn i NoRS-EH. Oppgi samtidig hvilken utdanningsbakgrunn og eventuell yrkeserfaring du har. Det skal fremgå av søknaden at veileder er innforstått med at kandidaten søker opptak til forskerskolen. I søknadsbrevet vil vi også at du informerer om:

• Ditt navn og kontaktinformasjon

• Dato for opptak på ph.d.-programmet

• Navn på ph.d.-programmet

• Finansiering av ditt doktorgradsprosjekt

• Planlagt dato for disputas

• Navn på veiledere

• Hvor mange studiepoeng du har gjennomført

• Heltid eller deltidsstudent (oppgi hvor mange prosent du arbeider med avhandlingen)

 • kandidatene velger selv hvilke kurs /emner og symposier med temaspesifikt innhold de ønsker å delta på
 • kandidatene forventes å delta aktivt på forskerskolens digitale plattform
 • reise og opphold ved deltakelse på NoRS-EH kurs dekkes av forskerskolen
 • forskningen din profileres på forskerskolens nettside
 • tilgang til et stort nettverk av nasjonale og internasjonale forskere innen miljøhumaniora
 • være del av et fellesskap av andre doktorgradsstudenter

Vi har ingen fast søknadsfrist - søknader evalueres løpende. For å kunne få utgifter til deltakelse på et NoRS-EH kurs dekket må søknaden være godkjent minst en måned før kurset.

Kurs og emner

Forskerskolen har flere tilbud om kurs for doktorgradskandidater. Se her for kommende og forrige kurser.

The Centre for Development and the Environment (SUM) invites applicants to attend a PhD course entitled “The Political Ecology of Pandemics.” SUM is organizing this course in cooperation with the Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) and the Norwegian Political Ecology Network (POLLEN-Norway).

Instructors: Tony Weis, Professor, Western University, Canada; Frédéric Keck, Fellow, CNRS, France; Karen Lykke Syse, Associate Professor, Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo; Timothy Pachirat, Associate Professor, University of Massachusetts

The objective of this interdisciplinary PhD course is to critically approach the relationship between food production and food consumption and pandemics in an environmental perspective. This involves addressing issues like the links between global food and fodder production and the transformation of rural areas.

In this course, we will focus on how ecosystems and small-scale food production have changed to industrial and hyper-industrial scales; explore the aspirations of consumers in the West and in countries with emerging economies; address the ongoing changes in the global organization of labor, and focus on its environmental impacts.

The Covid-19 pandemic has made governments, health organizations and citizens in general painfully aware of the entanglement of changing patterns of food production and consumption and lethal pathogens. Problematizing evolving ideas regarding the relationship between food and pandemics, both communicable and non-communicable, can open new ways to understand global capitalism and its effects. Accordingly, pandemics are a highly relevant starting point to study the global political and economic systems related to the food industry. As food production, and particularly meat production, turns ever-more global, new relationships between humans, animals and, increasingly, pathogens evolve. The social, economic and environmental impact is high, and future sustainability depends on how these relationships are managed.

Against this backdrop the course will address questions such as:

 • What are the relations between the global food system and pandemics?
 • How can perspectives from political ecology and environmental humanities contribute to new ways of thinking about non-humans in the relationship between food production and pandemic entanglements?
 • How have local and national environmental histories shaped and been shaped by industrial systems for food production (and meat in particular), and what are the consequences for animal and human health, welfare and wellbeing at large?
 • How are food production systems organized in terms of labor and how do workers in industrial food production cope with pandemic outbreaks and their aftermaths?

We would like to give this Ph.D. course physically here in Oslo rather than online. Due to the unpredictable nature of Covid19 and restrictions that differ geographically, we understand that this might be difficult to achieve both for us and for participants. Because of this, we are planning for both options, hoping to be able to welcome lecturers and Ph.D. students if and when this is possible, while planning for an online option if needs be.

Who can apply:

Participants must be enrolled in a PhD program to join this course. You can attend this course either at the

The interdisciplinary nature of the course will be most suitable for doctoral students engaging with different disciplines within the social sciences – such as anthropology, sociology, political science, geography, and development studies, as well as doctoral students working within the various branches of environmental humanities.

Doctoral students will be prioritized, although other applicants may be considered if space permits.

Should you have any practical enquiries, please do not hesitate to email the course secretariat pandefood2021@sum.uio.no.

Funding:

The course is free. Lunches will be provided.

The organisers have some funds available to cover the cost of accommodation (meals not included) for selected students from outside Norway. Similarly, there is funding available for a limited number of travel scholarships for selected students. Please consult point 3 under 'Application procedures'.

Students who are members of the Norwegian School for Environmental Humanities (NoRS-EH) will have the costs of their travel and accommodation paid for by the school. Please indicate your status as a NoRS-EH member in your application cover letter (point 3 below). If you are not a member of NoRS-EH but are enrolled in a PhD program in Norway and doing an environmental humanities project, you are urged to apply for membership in NoRS-EH.

Application details:

Interested students should state their motivation and upload the following via the Application Form on the SUM website.

 1. A cover letter signed by your Ph.D. supervisor or another person at your institution/workplace, stating your academic background and academic degree(s) held, your research interests and current research projects (if any), including estimated date of submission of doctoral thesis.
 2. CV
 3. Students from outside Norway may apply for a modest travel scholarship and/or accommodation support, by uploading a separate document along with their course application. If you wish to apply for a travel scholarship, please also attach a budget based on minimum cost travel.

Applications are invited from January 11th 2021.

The application deadline is March 15th 2021.

An early application is highly recommended due to space constraints. Successful applicants will be contacted by April 10th 2021.

Preparation:

A major purpose of the course is to provide participants with comments on their on-going work. It is therefore obligatory for all participants to submit a draft paper which will be discussed during the course.

Paper submission

The paper should be approximately 10 pages long (4000 – 5000 words, excluding the bibliography). You should submit a paragraph attached to the paper where you specify what you need feedback on, where you are in the process and what your ideas for publishing are.

Students who are admitted to the course should submit their draft paper electronically to the course secretariat by 4th June 2021.

This paper may be revised and resubmitted for evaluation and approval after the course (please consult the section on ‘Credits’ below).

All draft paper submissions will be posted on the course’s password protected intranet site. All participants are required to read draft papers for their allocated working groups in advance and provide feedback during the course. (You may of course read others as you wish.)

Syllabus and programme

A complete reading list (with links to online publications, when possible) of approximately 1000 pages will available on the course’s intranet site by 19th April 2021.

Participants are expected to read the syllabus in advance of the course.

Participants are expected to attend morning and afternoon sessions, and evening sessions when relevant, on all three days.

Credits:

 • Credits: Course participants will receive a Course Certificate, recommending either 10 or 3 ECTS credits, but your own institution must approve credits for the course. We therefore recommend that you contact your Ph.D. coordinator about the issue of credits prior to your participation.
 • For a Certificate recommending 10 credits, a revised paper of 15 – 20 pages (6000 - 8000 words) must be submitted to the course organisers no later than 8 weeks after completion of the course, and the paper must be graded with ‘pass’. (The paper will be evaluated by a course lecturer and assessed within eight weeks after submission).
 • 3 ECTS credits will be recommended for those who participate in full but choose not to submit a revised paper for evaluation (or for those whose revised paper does not pass).

Kurset organiseres av Environmental Humanities Research Group (NTNU) og Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH).

Forelesere: Cajetan Iheka (Yale), Garth Paine (Arizona State), Nicole Seymour (Cal State Fullerton), Julia Leyda (NTNU), Hanna Musiol (NTNU), Tore Størvold (NTNU), Ingvil Førland Hellstrand (UiS).

Om kurset

I løpet av fem dager på dette intensivkurset, skal vi diskutere flere emner innen miljøvitenskap gjennom ulike teoretiske prismer - til eksempel: ressursutvinning, petrokulturer, 'blå' humaniora, kolonialisme - i litterære, filmatiske og blandede medier, teater og forestillinger. Vi skal også formidle praktisk opplæring i

hvordan engasjere seg i estetiske objekter: hvordan analysere dem, lage dem, leke med dem og utnytte deres makt til å påvirke lokale og globale tolkningssamfunn. Vi skal utforske fordelene ved forskjellige fortellingspraksiser gjennom å lese, å se på filmer og videografiske artikler, og å dele oppslukende opplevelser, samt teater- og lydforestillinger. Dette flersidige kursformatet fremmer formidling og gjør det mulig for studentene å utvikle og øve nye fortellings- og analytiske ferdigheter, med en nyansert forståelse av flere sentrale forskningsområder innen EH-forskning.

Kurset skal være stort sett digitalt med noen i person elementer, men kan være helt digitalt om nødvendig pga pandemien. Vi bestemmer to uker før kurset om vi er nødt til å holde kurset helt digitalt.

Hvem kan søke?

Deltakere må allerede være tatt opp på et doktorgradsprogram for å kunne melde seg på dette kurset. Prioritet gis til søkere som er NoRS-EH-medlemmer. Kursdeltakelse er gratis, men studenter må dekke egne kostnader, bortsett fra NoRS-EH medlemmer, hvis reise- og overnattingskostnader dekkes av forskerskolen.

Søkere til kurset kan både være i startfasen av doktorgradsarbeidet og i senere i løpet. Andre kandidater, som for eksempel postdoktorer i tidlig fase og spesialiserte masterstudenter i sluttfasen kan også søke opptak.

Slik søker du

Send ett PDF-dokument via e-post som inkluderer navn, avdeling, universitet, tittel og forventet fullføringsdato for doktorgradsavhandling, samt en beskrivelse på 200 ord av prosjektet og en forklaring på 200 ord på hvorfor du vil delta. Ta også med kontaktinformasjonen din med e-postadressen du sjekker oftest. Søknaden sendes til Professor Julia Leyda julia.leyda@ntnu.no (Ha med emnekode EH8000 i emnelinjen til eposten).

Søknadsfristen er 11 januar 2021.

Fakta om kurset

Kurset organiseres av Greenhouse, Universitetet i Stavanger og Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH).

Hvem kan du møte?

Hovedforeleser: Dr. Bethany Wiggin (Direktør, Penn Program in Environmental Humanities)

Andre forelesere: Finn Arne Jørgensen (UiS), Dolly Jørgensen (UiS), Helleik Syse (UiS), Eric Dean Rasmussen (UiS), Phil Buckland (Umeå University), Hugo Reinert (UiO), Rachel Douglas-Jones (IT University of Copenhagen), Hanna Musiol (NTNU).  

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities inviterer med dette aktuelle kandidater til å søke om å få delta på ukeskurset om “å forske miljøhumaniora i en digital verden,” organisert av The Greenhouse.

Hvor møtes det digitale og naturen?

I stedet for å betrakte disse som helt forskjellige fag, forsøker dette kurset å sette dem sammen. Hvordan kan studenter og forskere innen miljøhumaniora omgås digitale naturer? Hvordan kan vi omfavne og bruke digitale medier til å utforske og presentere forskning som er spesifikk for miljøet?

Opplæring i miljøvitenskap har bare i liten grad engasjert seg i de mange utfordringene digitale medier bringer med seg til feltet. Dette ph.d.-kurset tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til å møte denne utfordringen gjennom en uke med utforskning av sentrale temaer, metoder, verktøy og diskusjoner innen det nye feltet av digital miljøvitenskap.

I løpet av fem intense dager skal studentene kobinere praktisk og gruppearbeid med workshop'er ledet av ekspterter på området. Deltakerne skal både samarbeide om publikumsorientert prosjekt innen temaet digital miljøvitenskap og de skal skrive et individuelt essay (3000 ord) med refleksjoner rundt arbeidet med gruppeoppgaven.

Kurset var opprinnelig planlagt gjennomført ved Universitet i Stavanger, i romslige, nye og interaktive klasserom, blant annet ved Didaktisk Digitalt Verksted. På grunn av smittesituasjonen, må vi imidlertid ta i bruk eit fleksibelt online-format i staden og gjere heile kurset virtuelt.

Slik søker du

Ta kontakt med Professor Finn Arne Jørgensen for flere opplysninger: finn.a.jorgensen@uis.no

Deltakere må allerede være tatt opp på et doktorgradsprogram for å kunne melde seg på dette kurset. Prioritet gis til søkere som er NoRS-EH-medlemmer. Kursdeltakelse er gratis, men studenter må dekke egne kostnader.

Søkere til kurset kan både være i startfasen av doktorgradsarbeidet og i senere i løpet. Andre kandidater, som for eksempel postdoktorer i tidlig fase og spesialiserte masterstudenter i sluttfasen kan også søke opptak.

Fakta om kurset

 • Emnekode: DLV280 Themes in environmental humanities
 • Studiepoeng: 5 ECTS
 • Undervisningsspråk: engelsk
 • Eksamen: bestått/ikke bestått, gruppearbeid 50%, individuelt essay 50%

Kurset ble organisert av Universitetet i Bergen. Det var digitalt på grunn av koronasituasjonen.

På kurset diskuterte deltakerne klimaendringer fra flere perspektiver innen miljøvitenskap. Disse inkluderte fortellings- og språklige metoder, der fortellinger og begreper er heuristiske verktøy, som bidrar til å gi mening om virkeligheten, miljøet og fortiden, nåtiden og fremtiden. Som sånn spiller fortellinger og begreper en viktig rolle i å strukturere hvordan mennesker overveier og snakker om klimaendringer, og i å veilede beslutningstaking og hvordan de ta fatt på det - eller ikke. Temporalitet og langsiktige perspektiver var et annet tema, inkludert diskusjoner om historikk og fremtid, samt historiske og arkeologiske studier. Diskusjonen her var hvordan flere tidsmessige forhold er flettet inn i ulike diskurser om klimaendringer. Kurset tok også for seg hvordan måling og beregning av globale klimaendringer avhenger av avansert databehandling og enorme mengder data i global skala. Dermed er det en stor utfordring å kommunisere hvor alvorlige klimaendringer er til et større publikum fordi de er ikke direkte synlig. Kurset diskuterte utfordringene knyttet til utstilling av klimaendringer gitt dette problemet i formidling.

Kurset ble organisert av Oslo School of Environmental Humanities.

I antropocen blir det stadig tydeligere at en enekel disiplin kan ikke svare alle miljøspørsmål. Dette forskningsorienterte kurset var rettet mot kandidater fra humaniora og samfunnsvitenskap som forsker miljøtemaer og ønsket å utvide sitt kunnskap om teorier, forskningsferdigheter og kreative metoder. Kurset la spesiell vekt på kreative og ukonvensjonelle forskningsmetoder og representasjonsmåter, for eksempel bruk av film, fotografering, lydopptak, kunstinstallasjoner eller utstillinger. Kurset var en introduksjon til teorier og forskningsmetoder innen det tverrfaglige feltet miljøhumaniora.

Studenter

Matthew Dalziel

Stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Malin Graesse

Stipendiat ved UiO med prosjektet 'Structures in the Stream'.

Aster Hoving

Stipendiat ved UiS med prosjektet 'Ocean Energies'.

Berit Huntebrinker

Stipendiat ved UiA med fokus på bildebøker og tegneserier fra et økokritisk perspektiv.

Hedda Susanne Molland

Stipendiat ved UiB med Stipendiat ved UiB med fokus på klimaendringer i norsk politikk

Sebastian Lundsteen Nielsen

Stipendiat ved UiS med fokus på giftige stoffer og miljørettferdighet.

Laura Op de Beke

Stipendiat ved UiO med fokus på klimaendringens temporalitet i videospill.

Gitte Westergaard

Stipendiat ved UiS med prosjektet 'Beyond Dodos and Dinosaurs'.