Framtiden er elektrisk!

Endring skjer ikke av seg selv: I løpet av et par år vil det være behov for flere tusen batteriingeniører i Norge. Bli med på batterirevolusjonen!

Published Endret
Illustrasjon batteri- og energiteknologi

Nytt studieprogram: Batteri- og energiteknologi

Nå kan du bli en av de aller første ingeniørene i batteri- og energiteknologi.

Batteriteknologi. Foto: Shutterstock

For å møte framtidens energibehov i samfunnet, må det produseres og lagres mye energi. Tenk bare på hvor mange ting du har rundt deg i hverdagen som trenger strøm for å fungere? For at vi skal kunne ta ut strøm når den trengs til elektrifiseringen og den grønne omstillingen vi står midt i, må vi finne gode løsninger på energilagring.

Bachelor i batteri- og energiteknologi gjør dette mulig. Med en bachelor i batteri- og energiteknologi får du kompetanse innen et nytt, høyteknologisk område. Utdanningen er tverrfaglig og kombinerer materialteknologi, datateknologi, fornybar energi, kjemiteknikk og matematisk modellering. Studiet passer for deg som er interessert i teknologi, energi, matematikk og bærekraft. 

Les mer om studieprogrammet batteri og energiteknologi.

Obinna er batteriingeniør

Og doktorgradsstipendiat ved UiS!

Obinna Egwu Eleri, stipendiat UiS

I dag finnes det ikke mer enn cirka 150 personer i Norge med spisskompetanse på batterier. 28 år gamle Obinna Eleri er en av dem.I løpet av et par år vil det være behov for flere tusen batteriingeniører i Norge. 

Obinna tok mastergrad i petroleumsteknologi ved UiS og skrev masteroppgave om batterifabrikken Beyonder. Her ble han værende - og kom nylig i gang med sine doktorgradsstudier tilknyttet Universitetet i Stavanger. Obinna forsker på en ny batteritype med bedre egenskaper, der egenprodusert aktivt karbon er en viktig komponent. Beyonder er med på å utvikle norsk batterikompetanse gjennom ordningen Nærings PhD.

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

Samarbeidsavtale UiS og Beyonder

UiS samarbeider med batterifabrikken Beyonder.

Beyonder batteriteknologi

UiS har signert samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

Målet med samarbeidet er å gi studenter relevant kunnskap og trening i tverrfaglige industriprosjekter både på bachelor- master og doktorgradsnivå. I tillegg skal det produseres forskning og kunnskap på høyt vitenskapelig nivå, samtidig som det utvikles ny teknologi med potensial for nye produkter, industri og jobber i regionen. Les mer om samarbeidsavtalen.

Lager batteri av sagflis

Batterifabrikken Beyonder lager mer miljøvennlige batterier.

Bilde av sagflis og tømmer.

De fleste ladbare batterier blir i dag produsert ved bruk av store mengder fossil energi fra kull- eller gassfyrte kraftverk i Asia, som gir skyhøye CO2-utslipp.

Batterifabrikken Beyonder på Forus, rett utenfor Stavanger, utvikler en ny batteriteknologi der sagflis og sand er viktige bestanddeler. Målet er masseproduksjon av batterier som er mer miljøvennlige enn dagens - batteriene er kraftigere, har bedre lagringskapasitet, kortere ladetid og lengre levetid. Dette er batterier som skal spille en viktig rolle i elektrifiseringen av blant annet tunge kjøretøy, ferjer og fartøyer.

– Batteriet vi utvikler er flere ganger kraftigere enn vanlige batterier, kan fullades på 2 minutter,og kan tømmes og lades 100 000 ganger, sier administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen.

Beyonder bruker altså sagflis, et restprodukt fra skogindustrien, som råmateriale. – Vi bruker biomasse, som er et restråstoff, til å lage biokull, forklarer Kvernstuen i Beyonder.

Deretter raffinerer de dette videre til å lage det de kaller for«aktivt kull» eller «aktivt karbon». Beyonder har utviklet og patentert en forbedring av denne prosessen.

Endring skjer ikke av seg selv: I løpet av et par år vil det være behov for flere tusen batteriingeniører i Norge.