Hopp til hovedinnhold

Gode levekår for barn

Endring skjer ikke av seg selv: I 2020 mottok barnevernet bekymringsmeldinger for nesten 50 000 barn. Søk en bachelor i barnevern ved UiS, og bidra til at flere barn får hjelp til rett tid. Nytt av året er ny master i barnevernsarbeid.

Publisert: Endret:

Barnevern bachelor

Illustrasjon barnevern bachelor, student med animert bamse

Som barnevernspedagog vil din oppgave være å forbedre og sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med deres familiesituasjon og nærmiljø.

Barnevern bachelor ved UiS er en utdanning som retter seg særskilt mot arbeid med barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner.

Som barnevernspedagog arbeider du i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på campus, mens ett semester – det fjerde, er avsatt til ekstern praksis. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet. 

Ny master: Barnevernsarbeid

Fra høsten 2022 kan du ta en master i barnevernsarbeid ved UiS.

Illustrasjonsfoto barnevernsarbeid

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern og ulike velferdssektorer som retter seg mot barn, unge og familier.Masterutdanningen gir UiS en unik mulighet til å skape et strukturert og systematisk samarbeid med praksisfeltet, der det blir lettere å hente ut det beste ut av den kompetansen som allerede finnes og den forskningsbaserte kompetansen utdanningsinstitusjonene jobber med å utvikle.

 Fire uker praksis inngår i studiet. Her får du arbeide i prosjekter tilknyttet fagutvikling, samt få innsikt i sentrale utfordringer i barnevernfaglig arbeid og reflektere over din egen profesjonelle rolle i møte med systemer og brukere.

Alle barn og unge har rett på en trygg og god oppvekst. Vær med og bidra  til at flere barn får rett hjelp til rett tid.

Du er kanskje også interessert i: